Örökbefogadó szülőket érintő változások - PKF Hungary Hírek

Örökbefogadó szülőket érintő változások

2020. január 1-jével kedvezően módosult a nagyobb gyermeket örökbefogadó szülők által igénybe vehető pénzbeli- és családtámogatási ellátások rendszere. Bejegyzésünkben az örökbefogadó szülőket érintő változásokra szeretnénk felhívni figyelmüket.

Bővült az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak köre az örökbefogadói díjjal, amely a korábbinál kedvezőbb helyzetbe hozza a nagyobb gyermeket örökbefogadókat, mert korábban a kétévesnél idősebb gyermeket örökbefogadók csak a meglehetősen alacsony összegű gyermekgondozási segélyt vehették igénybe.

Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168. napig jár, melynek összegét a gyermekgondozási díjhoz hasonlóan kell megállapítani.

Maximális összege 2020. évben 225.400 Ft, melyből kizárólag személyi jövedelemadó előleg levonására kerül sor. Az ellátás igénybevételére jogosultak a biztosított személyek, akik a második életévét betöltött gyermeket, illetve ikergyermekek esetén a harmadik életévüket betöltött gyermekeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vettek feltéve, hogy a nevelésbe vétel napját megelőző két éven belül 365 napon át biztosítottak voltak.

Az ellátás iránti kérelmet a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében kifizetőhely bírálja el és folyósítja az ellátást, egyéb esetben a foglalkoztató székhelye szerint illetékes kormányhivatal által történik az elbírálás és a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja az ellátást.

Az örökbefogadói díj folyósítása mellett korlátlan időtartamban, akár teljes munkaidőben is végezhető keresőtevékenység.

A gyermekgondozási díj esetében szintén kedvezőbbé váltak a szabályok év elejétől, ugyanis amennyiben a gyermek örökbefogadó szülei gondozásába történt kihelyezése a gyermek második életévének betöltése előtt kevesebb, mint 168 nappal történt, a gyermek kétéves korát követően a 168 napból fennmaradó időtartamban a gyermekgondozási díj tovább folyósítható.

Az anyasági támogatás esetében eltörlésre került a 6 hónapos korlát örökbefogadás esetén, azaz nem csak a szülést követő 6 hónapon belül engedélyezett örökbefogadás esetén jár, hanem a gyermek korától függetlenül, akár kamaszgyermek örökbefogadóinak is jár az egyszeri támogatás.

A változások érintették a Munka törvénykönyve kapcsolódó rendelkezéseit is. A fizetés nélküli szabadság rendelkezései kapcsán bekerült a törvénybe, hogy a gyermek gondozásba történő kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, három évesnél idősebb gyermek esetén hat hónapig jogosult fizetés nélküli szabadságra a munkavállaló.

2020. szeptember 1-jétől lesz hatályos a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés új jogcíme: az örökbefogadható gyermekkel történő személyes találkozás ideje. Ez a lehetőség évenként legfeljebb 10 munkanap időtartamban mentesíti a munkavállalót az örökbefogadás előkészítő időszakában a munkavégzés alól. A mentesítés a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban jár, de a távollét igénybevételéről legalább öt munkanappal korábban szükséges tájékoztatnia a munkavállalónak munkáltatóját.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése felmerül, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.