Kell-e jövedéki adót fizetni, ha a jövedéki termék a munkavállaló hanyagsága miatt semmisül meg? - PKF Hungary Hírek

Kell-e jövedéki adót fizetni, ha a jövedéki termék a munkavállaló hanyagsága miatt semmisül meg?

C‑509/22. – Girelli Alcool Srl | A jövedéki termék vámhatósági engedéllyel való felhasználása esetén nem lehet adóztatási pont a munkavállaló hanyagsága miatti megsemmisülés, helyrehozhatatlan károsodás.

A C‑509/22. számú ügyben egy alkohol-denaturáló üzem alkalmazottja nyitva felejtette az etil-alkoholos tartály szelepét, melynek következtében jelentős mennyiségű alkohol kifolyt, és elpárolgott vagy használhatatlanná vált. A gyártó előre nem látható körülményekre, illetve vis-maiorra hivatkozva kérelmezte az olasz vámhatóságtól, hogy ne vessen ki jövedéki adót az adófelfüggesztés mellett betárolt alkoholban keletkezett hiány után.

A kérelmet a vámhatóság azzal az indokkal utasította el, hogy mivel a hiány gondtalan magatartás következménye, nem beszélhetünk sem vis-maiorról, sem előre nem látható körülményről, és a hiányzó mennyiséget szabadforgalomba bocsátottnak kell tekinteni. Az olasz vámhatóság több mint 17 ezer euró jövedéki adó megfizetésére kötelezte a gyártót, aki ezt a közigazgatási eljárásban majd peres úton is vitatta. Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárását az olasz Semmitőszék kezdeményezte.

Az Európai Bíróság egyrészt az „előre nem látható körülmények” és a „vis-maior” helyzet viszonyát értelmezte, másrészt azt a kérdést vette górcső alá, hogy lehet-e egyáltalán szabadforgalomba bocsátásnak tekinteni, ha a jövedéki termékben a vámhatóság által engedélyezett felhasználás során keletkezik kár vagy hiány. Az ítéletben az Európai Bíróság leszögezte, hogy az „előre nem látható körülmények” a vis maior-hozhasonlóan olyan, a gazdasági szereplő felelősségi körén kívül eső helyzeteket jelentenek, amelyeket a legnagyobb gondosság mellett sem lehetett volna elkerülni.

A bíróság álláspontja szerint nem lehet felelősségi körön kívülinek tekinteni az olyan eseményeket (így a perbeli alkohol szivárgást sem) amelyek a szokásosan megkövetelt gondosság elmulasztásának következményei. Ugyanakkor az ítélet szerint nem minősülhet szabad forgalomba bocsátásnak, ha a jövedéki termék megsemmisülése vagy károsodása a vámhatóság által előzetesen engedélyezett denaturálási folyamat során következett be. A tagállamok jogszabályi szinten is rögzíthetik, hogy az adófelfüggesztés alatt álló jövedéki termékek teljes megsemmisülése vagy helyrehozhatatlan károsodása nem minősül szabad forgalomba bocsátásnak, ha az nem súlyos kötelezettségszegés eredménye.

Az ítélet teljes magyar nyelvű szövege

Ha tetszett a cikk:


Ne felejtsen el feliratkozni hírlevelünkre: