Az ingyenes termékátadás áfalapját képező előállítási értéket értelmezte az Európai Bíróság - PKF Hungary Hírek

Az ingyenes termékátadás áfalapját képező előállítási értéket értelmezte az Európai Bíróság

C‑207/23. – Y KG | Ingyenes termékátadás esetén az áfakötelességet nem befolyásolja, ha a kapott terméket egy másik adóalany áfalevonásra jogosító gazdasági tevékenységhez használja fel. Az áfa alapja hasonló termék beszerzési ára hiányában az önköltségi ár, amely a közvetett költségeket is magában foglalja, függetlenül attól, hogy azokat terhelte-e áfa.

A német vonatkozású ügy felperese egy biomasszából biogázt előállító létesítményt üzemeltető társaság (Y KG), aki az általa járulékosan termelt hőenergia egy részét ingyenesen átruházta ’A’ és ’B’ társaságra, melyet ezen társaságok a gazdasági tevékenységükhöz (faanyag szárítása, spárgaföld fűtése) használtak fel.

A német adóhatóság megállapította, hogy a vállalkozásból kivont hőenergia ingyenes átadása áfaköteles, és vételár hiányában a hőenergia önköltségi árán számította ki az ingyenes átadás adóalapját. Az ügyben a német szövetségi pénzügyi bíróság kezdeményezte az előzetes döntéshozatali eljárást annak tisztázása végett, hogy akkor is áfaköteles-e az ingyenes termékátadás, ha a terméket egy másik adóalany áfalevonásra jogosító tevékenységéhez hasznosítja, továbbá, hogy ha az önköltség alapján történik az áfaalap megállapítása, csak a közvetlen gyártási vagy termelési költségekkel kell számolni, avagy a közvetetten elszámolható költségeket (pl. finanszírozási költségek) is figyelembe kell venni. Kérdésként merült fel az is, hogy csak az áfával terhelt költségek tartoznak-e bele az ingyenes termékátadás adóalapjába.

Az Európai Bíróság megerősítette az ítéletében, hogy ha az adóalany a terméket a vállalkozásból kivonva másnak ingyenesen adja át, közömbös az áfakezelés szempontjából, hogy a juttatásban részesülő a terméket áfalevonásra jogosító tevékenységhez használja-e fel vagy sem. Az ítélet abból a szempontból is tanulságos, hogy ha az ingyenes termékátadás adóalapját – hasonló termék beszerzési ára hiányában – az önköltségi ár alapján kell megállapítani, nem csak a közvetlen költségeket (gyártás, termelés), hanem a közvetett költségeket is (pl finanszírozási költségek) figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy ezen költségeket terhelte-e előzetesen felszámított áfa.

Az ítélet teljes magyar nyelvű szövege

Ha tetszett a cikk:


Ne felejtsen el feliratkozni hírlevelünkre: