A fogyasztó akár közvetlenül az államtól is visszaigényelheti a jogosulatlanul áthárított jövedéki adót - PKF Hungary Hírek

A fogyasztó akár közvetlenül az államtól is visszaigényelheti a jogosulatlanul áthárított jövedéki adót

C‑316/22. – GABEL Industria és társai | A fogyasztót nem lehet elzárni attól, hogy közvetlenül az államtól igényelje vissza a jogellenesen áthárított jövedéki adót.

Az alapügy felperesei olasz vállalkozások. Olaszországban a perbeli időszakban – 2010-2011. években – kiegészítő jövedéki adó terhelte a villamosenergia értékesítést. Az akkori olasz jogszabályi előírások szerint az adót a villamosenergia szolgáltatók átháríthatták a fogyasztókra, ha pedig jogalap nélkül történt az adó áthárítása, a fogyasztónak polgári peres úton kellett fellépnie szolgáltatóval szemben.

A kiegészítő adót – annak közösségi jogba ütközése miatt – az olasz jogalkotó 2012-ben hatályon kívül helyezte. A felperesek 2020-ban a Como-i bírósághoz fordultak annak érdekében, hogy visszaköveteljék a korábban felszámított, utóbb jogellenesek bizonyult adót. Ebben a perben tehát egy olyan adókötelezettség volt a vita tárgya, amit a felszámítás idején a nemzeti jogszabály írt elő, és az adófizetési kötelezettséget nem maga az adóalany vitatta utólag, hanem az a fogyasztó, akinek az energia árában felszámították az adót.

Az olasz bírósági gyakorlat nem volt egységes a tekintetben, hogy a bíróságoknak a magánjogi jogvitákban is joguk van-e „félretenni” egy nemzeti jogszabályt, ha az ellentétes az uniós joggal. A Como-i bíróság előtt ekkor már ismert volt a Marshall és a Faccini Dori ítélet, amelyben az Európai Bíróság leszögezte, hogy magánszemélyekkel szemben nem lehet közvetlenül az uniós irányelvekre hivatkozni, ezért előzetes döntéshozatal iránti eljárást kezdeményezett. Az Európai Bíróság ebben az ügyben is megerősítette, hogy főszabály szerint a magánjogi jogvitákban nem tehetők félre az uniós irányelvekkel összhangban nem álló tagállami jogszabályi rendelkezések, kivételt jelent azonban az az eset, amikor maga a nemzeti jog hatalmazza fel erre a bíróságokat, vagy az a szervezet, akivel szemben a közösségi jogra hivatkoznak, állami szerv vagy a magánszemélyekhez képest többletjogosultságokkal rendelkező szervezet. (A Como-i bíróságra vár annak eldöntése, hogy az áramszolgáltató ilyen szervezetnek minősül-e.)

Az ítélet szerint ugyanakkor a tényleges érvényesülés elve megköveteli, hogy ha a fogyasztó a polgári perben nem hivatkozhat közvetlenül az uniós jogra, az államtól is visszakövetelhesse a jogalap nélkül felszámított adót.

Az ítélet teljes magyar nyelvű szövege

Ha tetszett a cikk:


Ne felejtsen el feliratkozni hírlevelünkre: