áfa Archívum - PKF Hungary
2023. 10. 03.

C‑453/22. – Michael Schütte

A jogalap nélkül áthárított, befizetett és pénzügyileg rendezett áfát a vevő közvetlenül az adóhatóságtól is visszaigényelheti, ha azt polgári jogi elévülés miatt nem áll módjában visszakövetelni […]
2023. 09. 28.

C-461/21 – Cartrans Preda

Az importhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatás áfamentességéhez nem követelhet meg az adóhatóság kötött okirati bizonyítást. Nem sérti a szolgáltatások szabad mozgásához való jogot, ha egy uniós tagállam […]
2023. 09. 13.

Már csak 3 hét van hátra a külföldi áfa-visszatérítési kérelmek benyújtásáig

A belföldi adóalanyoknak bizonyos feltételek mellett lehetőségük van a más EU-s tagállamokban, valamint jelenleg hat EU-n kívüli országban felszámított helyi áfa visszatérítésére. Az EU tagállambeli áfa-visszatérítési […]
2023. 07. 17.

Ahhoz, hogy áfa-alapot képezhessen, az ellenértéknek ok-okozati összefüggésben kell állnia a nyújtott szolgáltatással

A német üdülőhely önkormányzata idegenforgalmi adót szedett be a területén tartózkodó vendégektől, melyből egyes gyógykúra-létesítményeket ingyenesen vehettek igénybe az ott-élők, dolgozók és maguk a vendégek is. […]
2023. 07. 17.

A használtcikk-kereskedelem árrés-adózásában az áfát lehet áfára halmozni

A német, árrés-adózást választó műkereskedő más tagállamokból is vásárolt a fő szabály szerinti áfa-mentesen műalkotásokat. Ezek után az áfát az árrés-adózás szabályai szerint szerette volna megfizetni. […]
2023. 07. 17.

Nem sérti a közösségi jogot, ha az adó megállapításához való jog elévülési ideje a bírósági felülvizsgálatok időtartama alatt korlátlan ideig nyugszik

A C-615/21. számú ügyben az unió bírósága a magyar elévülési szabályokat vizsgálta. Az ügy felperesénél 2010-es és 2011-es áfák levonását tagadta meg az adóhatóság. A bíróság […]
2023. 07. 14.

A késedelmi kamat hivatott a jogosulatlanul visszatartott áfa-követelés reálértékének megőrzésére

Törvénymódosítást is kiválthat, ami miatt a SOLE MiZo Zrt ügyében az EUB elmarasztalta Magyarországot. A C-426/22. sz. ügyben a vita tárgya lényegében arra szűkíthető, mekkora késedelmi […]
2023. 07. 04.

Egyszerű áfa-regisztráció vagy telephely?

Mikor elég az egyszerű áfa-regisztráció, és mikor kell már telephelyet is létesíteni egy külföldinek a más országban folytatott értékesítési tevékenységére? Ez volt a tárgya a C-232/22. […]
2023. 06. 14.

Lehet-e levonni áfát egy, a nemzeti polgári törvénykönyvbe ütköző ügyleten?

A C-114/22. számú, lengyel vonatkozású ügyben a vevő áfa-levonási jogát az adóhatóság megtagadta, mondván, a szóban forgó tranzakció a lengyel Ptk alapján semmis, hiába is fogadta […]
2023. 06. 07.

Selejtezni csak szépen, ahogy a csillag megy az égen….

A C-127/22. számú ügyben egy bolgár telekommunikációs társaság több tárgyi eszközét leselejtezte azok elhasználódása, vagy feleslegessé válása okán. A még értékkel bíró leselejtezett eszközöket a társaság […]
2023. 06. 07.

Áramot csenni is csak áfásan lehet

A C-677/21. számú belga ügyben az egyik fogyasztót áramlopáson kapták, és a több, mint kétéves illegális fogyasztás ellenértékét késedelmi kamatokkal és pótdíjjal számlázták ki felé. A […]
2023. 06. 07.

Közszolgáltató itt, nem az ott?

Az Európai Bíróság a bolgár vonatkozású C-620/21. sz. ügyben hozott ítéletében leszögezte, ha a nyújtott szolgáltatás tartalmában megfeleltethető a szolgáltatásnyújtó székhelye szerinti tagállamban a szociális gondozásnak, […]