2024. 05. 30.

Az EUB megerősítette: a fellebbezési szakaszban is pótolhatók a hiányzó adatok a nemzetközi áfa-visszatérítési eljárásban

C‑746/22. – Slovenské Energetické Strojárne a.s. (SES) | A 2008/9/EK irányelv (Irányelv) szerinti nemzetközi áfa-visszatérítési eljárásban a fellebbezési szakaszban is biztosítani kell az adóalany számára, hogy […]
2024. 05. 18.

Az ingyenes termékátadás áfalapját képező előállítási értéket értelmezte az Európai Bíróság

C‑207/23. – Y KG | Ingyenes termékátadás esetén az áfakötelességet nem befolyásolja, ha a kapott terméket egy másik adóalany áfalevonásra jogosító gazdasági tevékenységhez használja fel. Az […]
2024. 05. 10.

Nem járulékos költsége a kölcsönügyletnek a zálogtárgy értékesítéséért járó jutalék

C‑89/23. – Companhia União de Crédito Popular SA | Nem minősül járulékos költségnek a pénzkölcsönt biztosító zálogtárgy értékesítéséért a hitelezőnek járó jutalék. A C-89/23. számú ügy […]
2024. 05. 09.

Az „egycélú utalvány” közösségi jogi fogalmát értelmezte az Európai Bíróság

C‑68/23. – M‑GbR | Az „egycélú utalvány” közösségi jogi fogalmát értelmezte az Európai Bíróság. Az alapügy felperese egy német gazdasági társaság, aki közvetítő társaságokon keresztül olyan […]
2024. 05. 09.

Kell-e jövedéki adót fizetni, ha a jövedéki termék a munkavállaló hanyagsága miatt semmisül meg?

C‑509/22. – Girelli Alcool Srl | A jövedéki termék vámhatósági engedéllyel való felhasználása esetén nem lehet adóztatási pont a munkavállaló hanyagsága miatti megsemmisülés, helyrehozhatatlan károsodás. A […]
2024. 04. 22.

A fogyasztó akár közvetlenül az államtól is visszaigényelheti a jogosulatlanul áthárított jövedéki adót

C‑316/22. – GABEL Industria és társai | A fogyasztót nem lehet elzárni attól, hogy közvetlenül az államtól igényelje vissza a jogellenesen áthárított jövedéki adót. Az alapügy […]
2024. 04. 22.

Az áfaregisztrációs kötelezettséget bevételi értékhatárhoz kötő tagállamok számára lehet tanulságos a „Legafact” ügyben hozott ítélet

C‑122/23.  – „Legafact” EOOD | Az áfaregisztrációs kötelezettséget bevételi értékhatárhoz kötő tagállamok számára lehet tanulságos a „Legafact” ügyben hozott ítélet. Az ügyben az Európai Bíróság a […]
2024. 03. 25.

Az EUB megerősítette, hogy nyugtás értékesítéskor is visszaigényelhető a tévesen felszámított áfa

C‑606/22. – B. sp. z o.o. | A nyugtával bizonylatolt értékesítéseknél is visszaigényelhető a tévesen felszámított áfa, ha az nem térült meg más módon az eladó […]
2024. 03. 13.

Az áfaalanyiság és az adólevonási jog nem függhet egy minimálisan elvárt hozamtól

C‑341/22. – Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA | Ellentétes az Uniós joggal az olyan nemzeti szabályozás, amely egy adott bevételi küszöbérték eléréséhez köti egy személy áfa-alanyiságát, […]
2024. 03. 10.

Meddig terjed az adóhatóság bizonyítási kötelezettsége a közösségen belüli termékértékesítés ellenőrzésekor?

C‑676/22. – B2 Energy. s r.o. | Az adóhatóság a közösségen belüli termékértékesítéshez fűződő áfamentesség ellenőrzése során köteles a hivatalból rendelkezésére álló adatokat figyelembe venni és […]
2024. 03. 01.

Újabb ítéletet hozott az Európai Bíróság a meg nem fizetett ellenértékre jutó áfát érintően

C‑314/22.  – „Consortium Remi Group” AD | Újabb ítéletet hozott az Európai Bíróság a meg nem fizetett ellenértékre jutó áfát érintően. Az alapul szolgáló ügy felperese […]
2024. 02. 26.

Jár-e kamat az adózónak, ha tévesen határozta meg az alacsonyabb áfalevonási hányadot?

C‑674/22. – Gemeente Dinkelland | Amíg nem késlekedik a kiutalással az adóhatóság, nem jár késedelmi kamat az önkormányzatnak, ha az áfa-visszaigénylése abból ered, hogy az arányosítással […]