C‑453/22. – Michael Schütte - PKF Hungary Hírek

C‑453/22. – Michael Schütte

A jogalap nélkül áthárított, befizetett és pénzügyileg rendezett áfát a vevő közvetlenül az adóhatóságtól is visszaigényelheti, ha azt polgári jogi elévülés miatt nem áll módjában visszakövetelni a szállítótól.

Újabb esetre mondta ki az unió bírósága, hogy végső soron közvetlenül az adóhatóságtól igényelhető vissza a jogosulatlanul áthárított áfa.

A C-453/22. számú, német vonatkozású ügy felperese rönkfát vásárolt a beszállítóitól, amit tűzifaként értékesített tovább. A beszállítók 19%-os áfát hárítottak át a felperesre, aki azonban 7%-os áfával számlázta a tűzifa értékesítéseket. A német közigazgatási bíróság úgy ítélte meg, hogy a beszállítóknak is 7%-os áfát kellett volna feltüntetniük a számláikon; ennek megfelelően a felperes is csak 7% áfa levonására volt jogosult.

Az adóhatóság visszakövetelte a felperestől a jogosulatlanul levont áfát. A felperes a beszállítókhoz fordult, hogy fizessék neki vissza a tévesen áthárított áfát, majd mikor azok – polgári jogi elévülésre hivatkozva – ettől elzárkóztak, méltányossági kérelmet nyújtott be az adóhatósághoz. Az adóhatóság elutasította a kérelmet, mondván, ha a beszállítók utóbb mégiscsak helyesbítenék a számlákat, kétszeresen kellene visszautalniuk a tévesen felszámított áfát.

Az ügy újból a közigazgatási bírósághoz került, ami az Európai Bírósághoz fordult jogértelmezésért. Az Európai Bíróság leszögezte, hogy nem csupán a szállító fizetésképtelensége teremthet olyan helyzetet, amikor nincs más mód a jogosulatlanul áthárított áfa visszaszerzésére, mint hogy azt az adózó az adóhatóságtól visszaigényli. Ilyen helyzet lehet az is, amikor a szállító már hivatkozott az elévülésre, és ezáltal jóhiszeműen utóbb a számlát sem helyesbítheti. Márpedig rosszhiszeműség esetén a beszállító áfa-visszatérítést nem kaphatna. Így a tényleges érvényesülés elve megköveteli, hogy ilyenkor az adóhatóságtól legyen visszaigényelhető a jogosulatlanul beszedett áfa, és az államtól késedelmi kamat is jár a kárt szenvedett vevőnek a kelleténél több áfa megfinanszírozása miatt.

A C-453/22. számú ítélet teljes magyar nyelvű szövege

Ha tetszett a cikk:


Ne felejtsen el feliratkozni hírlevelünkre: