Meddig terjed az adóhatóság bizonyítási kötelezettsége a közösségen belüli termékértékesítés ellenőrzésekor? - PKF Hungary Hírek

Meddig terjed az adóhatóság bizonyítási kötelezettsége a közösségen belüli termékértékesítés ellenőrzésekor?

C‑676/22. – B2 Energy. s r.o. | Az adóhatóság a közösségen belüli termékértékesítéshez fűződő áfamentesség ellenőrzése során köteles a hivatalból rendelkezésére álló adatokat figyelembe venni és csak abban az esetben tagadhatja meg az áfamentességet, ha az anyagi jogi feltételek teljesülése nem ellenőrizhető.

A C-676/22. számú ügyben egy cseh társaság repceolajat értékesített Közösségen belül, Lengyelországba. A cseh adóhatóság adóellenőrzést végzett a társaságnál, és úgy ítélte meg, hogy a társaság nem teljesítette az áfamentesség feltételeit.

Az adóhatóság kifogásolta, hogy a társaság nem az adóbizonylatokon szereplő címzetteknek adta át a repceolajat Lengyelországban, hanem más, Lengyelországban letelepedett címzetteknek, akik közül ugyan néhányan az aláírásukkal és bélyegzővel igazolták az átvételt a nemzetközi fuvarlevélen, de a társaság nem bizonyította, hogy ezek a vevők adóalanyi minőségben jártak el. A termékek Lengyelországba való kiszállítását egyébiránt nem vitatta az adóhatóság.

Az ügyben a cseh legfelsőbb közigazgatási bíróság kezdeményezte az előzetes döntéshozatali eljárást, mert kérdéses volt számára, hogy az ilyen esetekben meg kell-e tagadni az áfa alóli mentességhez való jogot, annak ellenére, hogy rendelkezésre állnak az ellenőrzéshez szükséges információk. Az Európai Bíróság leszögezte az ítéletében, hogy bár az adóalanyt terhelő bizonyítási kötelezettséget a nemzeti jog előírásai szerint kell meghatározni, az adóhatóságoknak figyelembe kell venniük a hivatalból rendelkezésükre álló információkat az áfamentességi feltételek ellenőrzése során. Megerősítette az Európai Bíróság, hogy közösségen belüli termékértékesítés esetén az adómentesség formai feltételeinek megsértése csak akkor vezethet az adómentesség megtagadásához, ha az adózó nem tanúsította a tőle észszerűen elvárható körültekintést annak érdekében, hogy az ügylet ne vezessen adókijátszáshoz vagy ha a formai feltételek hiányában nem lehet bizonyítani az anyagi jogi feltételeknek való megfelelést.

Az alapul szolgáló termékértékesítést a „Quick Fixes” hatálybalépése előtt, 2015-ben teljesítették, ezért az ítélet alapján a cseh adóhatóság nem tagadhatja meg az adómentességet a társaságtól akkor, ha a rendelkezésére álló okiratok alapján ellenőrizni tudja a lengyel vevők adóalanyiságát és arra jut, hogy a vevők adóalanyként jártak el. 2020. január 1-je óta azonban további feltétele az áfamentességnek, hogy a vevő közölje az indulási tagállamtól eltérő tagállam által kiadott közösségi adószámát az eladóval, az eladó pedig a partner megjelölésével jelentse az értékesítést az összesítő nyilatkozatban.

Az ítélet teljes magyar nyelvű szövege

Ha tetszett a cikk:


Ne felejtsen el feliratkozni hírlevelünkre: