Korlátozhatja-e a tagállam a cigaretta év végi „stratégiai” bekészletezését? - PKF Hungary Hírek

Korlátozhatja-e a tagállam a cigaretta év végi „stratégiai” bekészletezését?

C‑96/22. – CIDL | Összeegyeztető a közösségi joggal az a tagállami előírás, amely mennyiségi korlátozással akadályozza a cigaretta év végi „stratégiai” bekészletezését, szabálytalanság esetén azonban a szabadforgalomba bocsátás időpontjában (és nem később) hatályos szabályok alapján kell kivetni a jövedéki adót.

Az ügy felperese egy madeirai dohányáru kereskedő, aki általa is elismerten több mint háromszorosan túllépte azt a portugál jog által előírt mennyiségi korlátozást, miszerint az év utolsó negyedévében a havonta szabad forgalomba bocsátott cigarettamennyiség nem haladhatja meg az előző tizenkét hónap során szabad forgalomba bocsátott mennyiség havi átlagának 10%‑kal növelt mértékét.

A portugál jogszabály mentességet biztosít a mennyiségi korlátozás alól abban az esetben, ha a többlet beszerzést az értékesítés átmeneti, hirtelen megnövekedése okozza. A helyi vámhatóság, a felperes esetében nem látta alkalmazhatónak a mentesítő szabályt, és cigarettánként 1,80 euróval növelt jövedéki adót vetett ki az előírt mennyiségi korlátot meghaladóan szabad forgalomba bocsátott mennyiség után. A fizetendő adót a vámhatóság – a portugál jövedéki törvény alapján – az adó kivetésének időpontjában hatályos rendelkezések alapján számította ki.

A felperes nem magát az adókötelezettséget hanem azt vitatta, hogy a portugál szabályozás megfelel az uniós jognak. Egyrészt sérelmezte, hogy nem a szabadforgalomba bocsátáskor hatályos adómértéket kell alkalmazni, másrészt úgy vélte, hogy a szóban forgó mennyiségi korlátozás sérti az áruk szabad mozgásának elvét. Az Európai Bíróság utalt arra, hogy az Unió Alapszerződése kivételesen lehetővé teszi az áruk szabad mozgásának korlátozását, ha azt közérdeken alapuló nyomós ok indokolja; márpedig az emberek egészségének védelmét az Alapszerződés ilyen okként nevesíti.

A portugál jogalkotó a mennyiségi korlátozást csak arra az esetre tartja fenn, ha az előírt mennyiséget nem az értékesítések hirtelen megnövekedése miatt lépi túl az engedélyes. Ezáltal csak attól tart vissza a korlátozás, hogy a kereskedők az év végén a már látható jövedéki adó emelésre tekintettel készleteket halmozzanak fel abból a célból, hogy a következő évtől kedvezőbb áron kínálhassák az egészségre ártalmas dohánytermékeket. Ugyanakkor a bíróság álláspontja szerint sérti a közösségi jogot, ha a tagállam nem a szabadforgalomba bocsátáskor, hanem ennél későbbi időpontban (az adó kivetésekori) hatályos adómértéket alkalmazza.

Az ítélet teljes magyar nyelvű szövege

Ha tetszett a cikk:


Ne felejtsen el feliratkozni hírlevelünkre: