Áfakörbe tartozik-e a részvénytársaság független – nem munkavállaló – igazgatótanácsi tagjának tevékenysége? - PKF Hungary Hírek

Áfakörbe tartozik-e a részvénytársaság független – nem munkavállaló – igazgatótanácsi tagjának tevékenysége?

C- 288/22 – TP | TP ügyvéd több luxemburgi részvénytársaság igazgatótanácsának tagja, ahol szavazati joggal is rendelkezik. Feladata a közgyűlési döntések előkészítése, előterjesztések, javaslatok kidolgozása.

TP a munkájáért a részvénytársaságok közgyűlései által előre megszavazott tiszteletdíjban részesült (a felperes állítása szerint fix összegben). Személyes felelősség ugyanakkor nem terhelte a közreműködésével meghozott társasági döntésekért. A luxemburgi adóhatóság – mivel TP nem állt munkaviszonyban egyik társasággal sem és önállóan szervezte meg a munkáját – úgy ítélte meg, hogy TP tevékenysége önállóan végzett áfaköteles gazdasági tevékenység, mert kellően állandó jellegű az elvégzett tevékenységéért pedig ellenértéknek minősülő díjazásra jogosult.

Az Európai Bíróság az ítéletben nem zárta ki, hogy a részvénytársaság független igazgatósági tagjának tevékenysége mint „külsős” tanácsadói tevékenység áfakörbe tartozó legyen, rámutatott azonban, hogy minden esetben vizsgálni kell a gazdasági tevékenység és az ellenérték ismérveit. A bíróság szerint a rendszeresség (a kinevezés legfeljebb hat évre szólhatott), a tartósság, és az ellenértékre irányultság az alapügyben fennáll, ugyanakkor kérdéses, hogy TP a saját nevében, saját javára, saját felelősségére és saját gazdasági kockázatvállalás mellett végezte a tevékenységét.

Hiába volt TP-nek szavazati joga az igazgatótanácsban, az előterjesztéseket a részvénytársaságok javára és érdekében fogalmazta meg (ilyen értelemben tehát nem volt „külsős”) részvénytársaságok által meghozott döntések következményeit pedig a társaságok maguk viselik, az igazgatótanácsi tag ettől függetlenül jogosult a díjazásra. TP szakmai felelőssége ily módon inkább a munkavállalókéhoz hasonló. A bíróság az ügyben nem tulajdonított jelentőséget annak, hogy a biztosan járó díjazás mértéke egyébként függ-e a társaságok nyereségességétől.

Az ítélet teljes magyar nyelvű szövege

Ha tetszett a cikk:


Ne felejtsen el feliratkozni hírlevelünkre: