C‑820/21. – „Vinal” AD - PKF Hungary Hírek

C‑820/21. – „Vinal” AD

A jövedéki bírság és az adóraktári engedély végleges visszavonása halmozható szankciók, ha alkalmazásuk megfelel az uniós jog alapelveinek.

A bolgár vámhatóság egy helyi borászatnál jövedéki adó hiányt állapított meg, és a meg nem fizetett jövedéki adó kétszeresének megfelelő összegű jövedéki bírságot szabott ki.

A pénzbírságról szóló – bíróság által is jogerősen helybenhagyott – határozat alapján a vámhivatal igazgatója határozatlan időre visszavonta a borászat adóraktári engedélyét. Az Európai Bíróság elé terjesztett kérdések arra vonatkoztak, hogy az együttesen alkalmazott szankciók arányosak-e, felmerül-e a hátrányos megkülönböztetés tilalma, illetve halmozhatók-e ezek a szankciók az Unió Alapjogi Chartájában foglalt „ne bis in idem” (kétszeres értékelés tilalma) elve alapján.

Az ítélet szerint a pénzbírság és az adóraktári engedély visszavonásának együttes alkalmazása nem aránytalan intézkedés akkor, ha a nemzeti jog az adott jogszabálysértést „súlyosnak” minősíti, ami a nemzeti bíróságra tartozó mérlegelési kérdés. A szankciók „büntető jellegét” szintén a nemzeti bíróságnak kell megvizsgálnia a jogsértés nemzeti jog szerinti minősítése, a jogsértés jellege, és a szankció súlya alapján. Amennyiben az egyes szankciók „büntető jellegűek”, azok halmozása nem ütközik az Alapjogi Chartába, feltéve, hogy (i) a két (közigazgatási és büntető) szankció halmozását jogszabály teszi lehetővé, (ii) a nemzeti jogban kizárólag eltérő jogszabályok alapján folytatott eljárásokban van lehetőség a szankciók halmozására, (iii) az egyes eljárások ugyanazon jogsértő magatartás eltérő szempontjain alapulnak, és egymást kiegészítő célokat követnek, továbbá (iv) egyértelmű és pontos előírások rögzítik, hogy mikor halmozhatók a szankciók, és biztosított a hatóságok együttműködése annak érdekében, hogy a szankciók szükségessége és arányossága a halmozódásukra figyelemmel is mérlegelhető legyen. Hátrányos megkülönböztetés a bíróság szerint ebben az esetben nem merül fel, hisz bármelyik hasonló adóraktári engedélyessel szemben alkalmazhatók lettek volna a szóban forgó szankciók.

A C-820/21 számú ítélet magyar nyelvű szövege

Ha tetszett a cikk:


Ne felejtsen el feliratkozni hírlevelünkre: