EUB Ítéletek Archívum - Oldal 2 a 2-ből - PKF Hungary
2023. 06. 14.

Lehet-e levonni áfát egy, a nemzeti polgári törvénykönyvbe ütköző ügyleten?

A C-114/22. számú, lengyel vonatkozású ügyben a vevő áfa-levonási jogát az adóhatóság megtagadta, mondván, a szóban forgó tranzakció a lengyel Ptk alapján semmis, hiába is fogadta […]
2023. 06. 07.

Selejtezni csak szépen, ahogy a csillag megy az égen….

A C-127/22. számú ügyben egy bolgár telekommunikációs társaság több tárgyi eszközét leselejtezte azok elhasználódása, vagy feleslegessé válása okán. A még értékkel bíró leselejtezett eszközöket a társaság […]
2023. 06. 07.

A behajtási költségátalány részletkérdései

A cseh ALD Automotive kapcsán foglalt állást az Unió bírósága abban, hogy a 40 euró minden egyes késedelmes fizetésre (számlára) érvényesíthető, nem pedig szerződésenként csak egyre. […]
2023. 06. 07.

Áramot csenni is csak áfásan lehet

A C-677/21. számú belga ügyben az egyik fogyasztót áramlopáson kapták, és a több, mint kétéves illegális fogyasztás ellenértékét késedelmi kamatokkal és pótdíjjal számlázták ki felé. A […]
2023. 06. 07.

Közszolgáltató itt, nem az ott?

Az Európai Bíróság a bolgár vonatkozású C-620/21. sz. ügyben hozott ítéletében leszögezte, ha a nyújtott szolgáltatás tartalmában megfeleltethető a szolgáltatásnyújtó székhelye szerinti tagállamban a szociális gondozásnak, […]
2023. 06. 07.

És mégis mozog a Föld….

Az Áfa-direktíva – így a hazai áfa-törvény szerint is – az ingatlanok bérbeadása fő szabály szerint adómentes, ebbe azonban nem értendő bele az ingatlannal tartósan összekötött […]
2023. 06. 07.

Még egyszer Isten adó-ostoráról

Alig pár hete egy román, ezúttal egy bolgár jogeset kapcsán kellett az Unió Bíróságának a szankció-halmozásról döntést hoznia. A C-97/21. sz. esetben a revizor – próbavásárlás […]
2023. 06. 07.

Amikor az áfa fittyet hány a fizikára: az elektromos autók töltése

A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás közti minősítést végezte el az EU Bírósága a lengyel vonatkozású, C-282/22 sz. (P. w. W. Dyrektor Krajowej) ügyben. Kétségtelen, hogy a megrendelő […]
2023. 06. 07.

A rész, az egész, meg az újrahasznosítás 

A C-365/22. számú ügyben egy belga kereskedő forgalomból véglegesen kivont, illetve roncsautókat vásárolt fel, és azokat alkatrészként adta tovább úgy, hogy ő maga nem szerelt ki […]
2023. 06. 07.

Érdemes-e az oroszlán bajuszát húzogatni?

A belga Cezam éveken át nem adott áfa-bevallást, mert korábban az adóhatóság nem hagyta jóvá részletfizetési kérelmét. A hatóság egy ideig tűrt, majd miután a felszólítások […]
2023. 05. 15.

Mi kell ahhoz, hogy Isten adó-ostora kétszer is lecsaphasson?

A román vonatkozású C‑412/21. sz. ügyben az adóhatóság több hónapra felfüggesztette egy alkoholtermék gyártójának adóraktári engedélyét a helyszíni ellenőrzésen feltárt, csalásra utaló körülmények miatt. Az ügyben […]