Kutatás-fejlesztési tevékenység adókedvezménye a társasági adóban - PKF Hungary Hírek

Kutatás-fejlesztési tevékenység adókedvezménye a társasági adóban

A saját tevékenységi körben végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költségei után érvényesíthető társasági adóalap-kedvezmény alternatívájaként 2023. december 31-étől elérhető egy új K+F adókedvezmény is, amellyel közvetlenül a számított társasági adó csökkenthető, akár nullára, úgy, hogy a globális minimumadóban is elismert visszatérítendő adókedvezménynek tekintendő. Hírlevelünkben az adókedvezmény szabályait foglaljuk össze.

Az új K+F kedvezmény a Tao. tv. által e célból külön definiált, saját tevékenységi körben végzett alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás és kísérleti fejlesztés után vehető igénybe. Az adókedvezmény alapja az alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés – számviteli értelemben vett – közvetlen költségei közül:

  • az innovációs törvény szerinti „kutató-fejlesztő” által a kutatási-fejlesztési projekt idejére használt tárgyi eszközöknek a projekt idejére elszámolt számviteli értékcsökkenési leírása;
  • a kutató-fejlesztőre, a kutatás-fejlesztési tevékenységhez közvetlenül kapcsolódóan elszámolt személyi jellegű ráfordítás;
  • a K+F tevékenységhez felhasznált szabadalom költsége, ráfordítása;
  • a kutatási-fejlesztési projekthez közvetlenül kapcsolódó működési és üzemeltetési költségek, ráfordítások.

Ezen kívül elszámolható költségként figyelembe vehető a független- és a kapcsolt felektől igénybe vett K+F szolgáltatás díjának meghatározott százaléka is, feltéve mindkét esetben, hogy a szolgáltatás nyújtója a társasági adóbevallás benyújtásáig nyilatkozik, hogy a nyújtott szolgáltatáshoz kapcsolódóan K+F adókedvezményt vagy állami támogatást nem vett igénybe. A nyilatkozat tartalmáért a megrendelő és a szolgáltató egyetemlegesen felelnek.

Elszámolható költségként minden esetben csak az adózó bevételszerző tevékenységéhez kapcsolódó költséget lehet figyelembe venni. Kapcsolt vállalkozások között az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell számításba venni. Abban az esetben, ha az adózó állami támogatásból finanszírozza a K+F tevékenységét, a kapott támogatás nem számítható be a kedvezmény alapjába.

Az adókedvezmény mértéke a kedvezmény alapjául szolgáló elismert költségek 10 százaléka, kivéve a Tao tv-ben meghatározott kutatási intézménnyel közösen végzett K+F tevékenységeket, melyeknél az adókedvezmény mértéke 500 millió forint.

A 10%-os limit mellett a törvény további felső határt is előír, amely adózónként és projektenként:

  • alapkutatás esetén 55 millió eurónak megfelelő forint;
  • alkalmazott (ipari) kutatás esetén 35 millió eurónak megfelelő forint
  • kísérleti fejlesztés esetén 25 millió eurónak megfelelő forint;

Az adókedvezmény választása öt egymást követő adóévre vonatkozik, és az adózó az éves adóbevallásban jelenti be az adóhatóság részére. A választás megváltoztatására a választással érintett első adóévet követő hatodik adóévtől van lehetőség.

Az adókedvezmény – elsőként a 2024. adóévi elszámolható költség alapján – az elszámolható költség keletkezésének sorrendjében érvényesíthető a felmerülésének adóévében és az azt követő három adóévben, legfeljebb a számított adó összegéig. Amennyiben az adózó nem merítette ki az adókedvezményt, adóvisszatérítésre lesz jogosult, amit a felmerülés adóévét követő harmadik adóévről szóló társasági adó bevallásban kell feltüntetni. Az adókedvezményből kizártak körét (pl. SZIT-ek, MRP szervezetek) a Tao tv. felsorolja. Az adókedvezménnyel kapcsoltban az adózónak adatszolgáltatást is kell teljesítenie a társasági adóbevallásában.

Fontos még megemlíteni, hogy az új K+F adókedvezmény minden más adókedvezmény előtt lesz elszámolandó, továbbá, amennyiben az adózó az adóévre a K+F adókedvezmény alkalmazását választotta, akkor nem érvényesítheti a K+F-re vonatkozó helyi iparűzésiadóalap-csökkentő tételt, illetve nem veheti igénybe a szociális hozzájárulási adóból a K+F tevékenység utáni adókedvezményt sem. Ugyanakkor a kedvezmény a globális minimumadóban is elismert visszatérítendő adókedvezménynek minősül.

Felmerülő kérdéseivel forduljon tanácsadóinkhoz:

A Hírlevélben foglaltak csak tájékoztató jellegűek. Nem helyettesítik a szakmai tanácsadást, amely szükségszerűen figyelembe veszi az adott helyzet körülményeit. Fenntartjuk a jogot, hogy a Hírlevélben foglalt információt és véleményeket megváltoztassuk, értesítés nélkül. Sem a PKF, sem a partnerei vagy alkalmazottai nem vállalnak felelősséget a Hírlevél teljességéért és pontosságáért, valamint bármely olyan kárért, amely abból ered, hogy ezen Hírlevél alapján cselekedtek vagy tartózkodtak a cselekvéstől.

A PKF Magyarország a PKF International Limited, egy jogilag egymástól független cégekből álló család tagja, és nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget bármely tag vagy együttműködő társaság tevékenységéért vagy mulasztásáért.

Ha tetszett a cikk:


Ne felejtsen el feliratkozni hírlevelünkre: