A kiterjesztett gyártói felelősség szabályai - PKF Hungary Hírek

A kiterjesztett gyártói felelősség szabályai

Megjelent a Magyar Közlöny 2023. évi 37. számában a 80/2023. (III. 14.) Kormány rendelet (a továbbiakban EPR rendelet), amely a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szól.

A kiterjesztett gyártói felelősség alapvetése, hogy az egyes termékek életciklusa végén szükséges hulladékkezelés költségeit a gyártók (ideértve a termelőket, valamint külföldről behozott termékek esetén az első belföldi forgalomba hozót is) fizessék meg. A gyártót/kötelezettet terheli a termékdíjköteles termékből keletkezett hulladék hulladékkezelési költsége. Az új jogszabály szinte minden Magyarországon termelő, illetve kereskedő számára új díjfizetési és adminisztrációs kötelezettségeket állapít meg. Ennek következményeként július 1-jétől a legtöbb vállalkozást egyaránt fogja érinteni az eddigi termékdíj kötelezettség, valamint a fentiekben említett új, kiterjesztett gyártói felelősségi díj kötelezettség. A továbbiakban ennek általános szabályait ismertetjük, ahol lehetséges, külön kitekintést adva a két kötelezettség egymással történő összevetésére.

Körforgásos termékek köre

Az EPR rendelet hatálya alá tartozó körforgásos termékek köre a következő: csomagolás, egyes egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek, elektromos és elektronikus berendezés, elem, akkumulátor, gépjármű, gumiabroncs, irodai papír, reklámhordozó papír, sütőolaj, sütőzsír, egyes textiltermékek, valamint egyes fából készült bútorok. Az egyes termékek meghatározása a termékdíjhoz képest (ahol a besorolás alapvetően a vámtarifaszám alapján történik) eltérő, jellemzően a rendeletben vagy egyéb jogszabályokban levő megnevezés és fogalom (vagy vámtarifaszám) alapján történik. Fontos kiemelni, hogy ezek közül lesznek „csak” új körforgásos termékek (pl. gépjármű, textiltermékek), lesznek olyanok, melyek mind a termékdíj, mind az EPR rendelet hatálya alá tartoznak (pl. elektromos, elektronikus berendezés, csomagolás-csomagolószer, gumiabroncs), illetve maradnak „csak” termékdíjköteles termékek (pl. kenőolaj).

Kötelezettek meghatározása

Alapvetően azon társaságok lesznek a kiterjesztett gyártói felelősségi díj kötelezettjei, amelyek a fenti körforgásos termékek gyártójának minősülnek, vagyis – a termékdíjhoz hasonlóan – ezen termékek első belföldi forgalomba hozói vagy az első saját célú felhasználói. Csomagolás esetében ez a csomagolás gyártója (vagyis a csomagolást végző gazdálkodó) lesz, aki a becsomagolt terméken levő csomagolószer első belföldi forgalomba hozója.

A termékdíj és a kiterjesztett gyártói felelősség kapcsán 2023. július 1-jétől azon külföldi társaságok is kötelezetté válhatnak, amelyek az egyablakos rendszer (OSS) miatt Magyarországon immáron nem kötelezettek áfa regisztrációra (és így június 30-áig mentesültek a termékdíj kötelezettség alól is), de elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként értékesítenek hazánkba a végfelhasználóknak. Tipikusan ilyenek a külföldi webshopok, melyek július 1-jétől mind a termékdíj, mind pedig az EPR rendelet hatálya alá fognak tartozni függetlenül attól, hogy tevékenységük miatt áfa-regisztrációra nem kötelezettek Magyarországon.

Kötelezettségek

A társaságoknak nyilvántartásba vételi, adatszolgáltatási és kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettségük keletkezik.

Nyilvántartásba vétel, regisztráció

A gyártó nyilvántartásba vételi kötelezettségének úgy tehet eleget, ha kérelmezi az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál (a továbbiakban: a hatóság) a nyilvántartásba vételét, amelynek során nyilatkozik, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit kollektív teljesítés útján vagy egyéni teljesítés keretében teljesíti. Ennek határideje 2023. május 31. napja.

Emellett április 30-ig (illetve a tevékenység megkezdését követő 15 napon belül) a gyártónak regisztrálnia kell magát a kijelölt koncessziós társaság, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (a továbbiakban: MOHU) partner portálján is, melynek keretében meg kell adni, mely körforgásos termékek kapcsán keletkezik kiterjesztett gyártói felelőssége.

Nyilvántartás, adatszolgáltatás

A gyártónak minősülő társaságok az általuk forgalomba hozott körforgásos termékekről a fentnevezett rendelet szerinti adattartalommal KF kód szerinti naprakész nyilvántartás vezetésére lesznek kötelezettek. A nyilvántartások adatairól negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére kötelesek adatot szolgáltatni. Az első adatszolgáltatás 2023. III. negyedévére vonatkozóan 2023. október 20-ig esedékes.

Díjfizetés

A MOHU koncessziós társaság a hatóságtól kapott adatok alapján fogja kiállítani a számlát a negyedéves gyártói felelősségi díjról az adott gyártó részére, az általa forgalomba hozott körforgásos termék kategóriákra és mennyiségekre vonatkozóan, melynek összegét a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megfizetni a koncessziós társaság részére.

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj alapja a termékdíjhoz hasonlóan a díjköteles termék tömege, szorozva a termék díjkódjához megállapított díjtétellel. Ennek pontos mértékét díjkódok szerinti bontásban a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslata alapján a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter rendeletben határozza majd meg. A termék tömegének meghatározására a saját vállalatirányítási (nyilvántartási) rendszer, a szállító adatszolgáltatása, a beszerzési bizonylat tartalma, illetve mérés szolgálhat.

Fontos továbbá, hogy amennyiben egy termék mind a termékdíj, mind a kiterjesztett gyártói felelősség alá tartozik, úgy esetében 2023. július 1-jétől a kiterjesztett gyártói felelősségi díj levonásra kerül a jelenlegi termékdíj tételekből, amit a szokott módon továbbra is a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) kell majd megfizetni. Csomagolószer esetén az abból előállításra kerülő csomagolás után fizetendő kiterjesztett gyártói felelősségi díjtételt kell csökkentő tételként figyelembe venni, függetlenül attól, hogy azt nem a csomagolószer forgalmazója fogja megfizetni. Összességében tehát adott termék esetében ugyanannyi díjat kell fizetni – azonban két irányba – mindaddig, míg a kiterjesztett gyártói felelősségi díjtétel meg nem haladja a termékdíjtétel nagyságát.

Számlázás, adminisztráció

Az új szabályozás a számlázással kapcsolatos teendőket is érinti, a kötelező adatfeltüntetési előírások kapcsán: az adott termékek forgalomba hozataláról szóló számlán vagy számla hiányában a forgalomba hozatalt bizonyító okiraton a továbbiakban szerepeltetni kell, hogy „A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.” Bizonyos esetekben pedig egyéb, más adatokat is fel kell rajta tüntetni, mely további adminisztratív terhet, akár rendszerbeállítási feladatokat jelenthet az érintetteknek. További adminisztrációs nehézséget vélünk felfedezni abban, hogy a KT, CsK és KF kódok felépítése eltérő, így jelentős időt vehet igénybe a termékek besorolása, valamint ugyancsak most célszerű az egyes termékkategóriák újragondolása is.

Hatóságok, eljárások

A kiterjesztett gyártói felelősségi díjjal összefüggésben a NAV-nak nincs kompetenciája, abban a MOHU és a hulladékgazdálkodási hatóság az illetékes. A gyártó kötelezettségeinek teljesítését az országos hulladékgazdálkodási hatósági tevékenység tekintetében hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hulladékgazdálkodási hatóság fogja ellenőrizni.

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerre való felkészülés során, tekintettel az ezzel járó számos új feladatra és kötelezettségre, melyek a mindennapi üzletmenetet is érintik, célszerű szakember segítségét is igénybe venni.

Felmerülő kérdéseivel forduljon tanácsadóinkhoz:

Vadkerti Krisztián, partner
Volpert Katalin, szenior adótanácsadó
dr. Schirling Anett, junior adótanácsadó

A Hírlevélben foglaltak csak tájékoztató jellegűek. Nem helyettesítik a szakmai tanácsadást, amely szükségszerűen figyelembe veszi az adott helyzet körülményeit. Fenntartjuk a jogot, hogy a Hírlevélben foglalt információt és véleményeket megváltoztassuk, értesítés nélkül. Sem a PKF, sem a partnerei vagy alkalmazottai nem vállalnak felelősséget a Hírlevél teljességéért és pontosságáért, valamint bármely olyan kárért, amely abból ered, hogy ezen Hírlevél alapján cselekedtek vagy tartózkodtak a cselekvéstől.

PKF Hungary is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

A PKF Magyarország a PKF International Limited, egy jogilag egymástól független cégekből álló család tagja, és nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget bármely tag vagy együttműködő társaság tevékenységéért vagy mulasztásáért.

Ha tetszett a cikk:


Ne felejtsen el feliratkozni hírlevelünkre: