A tao-bevallás kiegészítése a kapcsolt ügyletek részletes adataival - PKF Hungary Hírek

A tao-bevallás kiegészítése a kapcsolt ügyletek részletes adataival

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a Pénzügyminisztérium a szokásos piaci ár-megállapítás nyilvántartásáról szóló rendeletének módosítási tervezetét.

A tervezet két lényegi változáskört tartalmaz: egyrészt a tao-bevallásban részletes adatszolgáltatást ír elő a kapcsolt ügyletekről, melyet már a 2022-es adóévre is teljesíteni kell, másrészt a 2023-as adóévtől a helyi dokumentum készítési módja is változik.

A 2022-es adóévet érintő teendők: részletes adatszolgáltatás

Akinek már volt átfogó ellenőrzése az elmúlt években, kapcsolt ügyleteiről az ellenőrzés kezdetekor eddig is külön excel-táblázatban, illetve tucatnyi kérdésre szövegesen is válaszolnia kellett. Lényegében ennek az adatgyűjtésnek a jogszabályi szintre emelése történik, gépi feldolgozhatósági formában.

Akár már a 2022-es adóévre is vonatkozhat, hogy csak az összevontan 100 millió Ft-ot meghaladó ügyletekről kell részletes nyilvántartást készíteni. (Fogalmi definíciók segítik, hogy mely ügyletek vonhatók/vonandók össze a 100 mFt számításakor, és az egyes ügylettípusok is tételesen felsoroltak. Figyelemre méltóan tagolandók pl. a pénzügyi tranzakciók is!) Azonban a tao-bevallásban részletezendő adatok köre tágabb, mint pusztán a helyi dokumentumban részletesen kimunkálandó ügyletek halmaza. Ennek az az oka, hogy olyan tranzakciókat is fel kell tüntetni a bevallásban, melyek kifejezetten mentesek a nyilvántartási kötelezettség alól (ilyen a magánszemélyekkel nem egyéni vállalkozói minőségükben kötött ügylet, és az ingyenes pénzátadás és -átvétel, 2023-tól pedig a független felek teljesítéseinek átszámlázása a kapcsolt felek közt).

Mivel önmagában az ügyletek értékének kapcsolt felek szerinti bontásán túl a transzferár elemzéséhez használt módszert, és ha van, az alkalmazott jövedelmezőségi mutatót, annak kimunkált szokásos piaci tartományát is jelenteni kell, a benchmarkok időben történő elkészítése feltétele a helyes adatszolgáltatásnak.

A 2023-as adóévre való felkészülés: a helyi dokumentum változása és a nyilvántartási rendszer kiegészítése

A 2023-as adóévtől nem összevonhatók az olyan kapcsolt ügyletek, ahol látszólag a kapcsolt fél csak “gyártásra” vállalkozik, annak keretében azonban más-más funkciókat lát el (pl. az egyik megrendelésnél a kapcsolt fél hozza az anyagot, de nem számlázza le, a másiknál ki is számlázza, a harmadiknál pedig az alapanyagot független féltől a gyártó vásárolja). Minél inkább cizelláltak a kapcsolt szerződéses feltételek, annál inkább fel kell készítani a nyilvántartási rendszert az egyes ügylettípusok nyereségtartamának szegmentált kimutatására, hisz – ugyancsak 2023-tól – a transzferár-nyilvántartásnak azt is lényegre törően be kell mutatnia, a számviteli rendszer hogyan függ össze a kapcsolt ügyletek elemzéséhez felhasznált adatokkal.

Nem titkoltan a bírságolási lehetőségek kiterjesztése miatt a 2023-as adóévtől visszatér az a 2018 előtti rendszer, hogy a transzferár-dokumentációt ügylettípusonként kell elkészíteni. A helyi dokumentum ezáltal az adott évi “közös részeket” tartalmazza (pl. a szervezeti felépítést, a legfontosabb versenytársakat, a követett üzleti stratégiát), ugyanakkor az ügylettípusok már külön részletezendők. Ezáltal a hiányzó vagy hibás dokumentálás miatt kiszabható (az eddigi 2 millió Ft-ról 5 millió Ft-ra emelt) bírság végülis ügyletenként többszörözhető majd.

Az olvasottakkal, illetve adózást érintő kérdésekkel kapcsolatban forduljanak bizalommal munkatársainkhoz:

Vadkerti Krisztián, partner

Pénzely Márta, manager

Magyarné Schilling Franciska, junior tanácsadó

A Hírlevélben foglaltak csak tájékoztató jellegűek. Nem helyettesítik a szakmai tanácsadást, amely szükségszerűen figyelembe veszi az adott helyzet körülményeit. Fenntartjuk a jogot, hogy a Hírlevélben foglalt információt és véleményeket megváltoztassuk, értesítés nélkül. Sem a PKF, sem a partnerei vagy alkalmazottai nem vállalnak felelősséget a Hírlevél teljességéért és pontosságáért, valamint bármely olyan kárért, amely abból ered, hogy ezen Hírlevél alapján cselekedtek vagy tartózkodtak a cselekvéstől.

PKF Hungary is a member firm of the PKF International Limited family of legally independent firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions of any individual member or correspondent firm or firms.

A PKF Magyarország a PKF International Limited, egy jogilag egymástól független cégekből álló család tagja, és nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget bármely tag vagy együttműködő társaság tevékenységéért vagy mulasztásáért.​

Ha tetszett a cikk:


Ne felejtsen el feliratkozni hírlevelünkre: