Globális minimumadó (’GloBE’) bevezetése az adóelkerülés visszaszorítása érdekében - PKF Hungary Hírek

Globális minimumadó (’GloBE’) bevezetése az adóelkerülés visszaszorítása érdekében

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (angol nyelvű rövidítése és a továbbiakban: ’OECD’) és G20-as országok kezdeményezése alapján közel két éve látott napvilágot az a kétpilléres vázlat, amelynek célja az adóelkerülés visszaszorítása és a károsnak tekintett adóverseny megszüntetése.

Az említett vázlat második számú, globális minimumadó bevezetésére vonatkozó pillére 2021. december 22-én egy Európai Uniós („EU”) irányelv javaslatban öltött formát. A témában jelentős előre lépést eredményező Európai Bizottsági ülés fontos előzményeként kiemelendő, hogy immáron 137 ország, ideértve Magyarországot is, csatlakozott az OECD kétpilléres kezdeményezéséhez.

Az irányelv tervezet alapján a globális minimumadó személyi hatálya alá azon belföldi és multinacionális nagyvállalatok tartoznak, amelyek végső anyavállalatának konszolidált beszámolója alapján kimutatott éves bevétele az előző négy adóévében legalább két alkalommal elérte a 750 millió eurós összeghatárt és végső anyavállalata vagy valamelyik tagja az EU egyik tagállamában letelepedett entitás. A direktíva javaslat meghatározza azon személyek körét is, akik mentesülnek a globális minimumadó szabályai alól, ilyenek például a non-profit szervezetek, befektetési alapok vagy nyugdíj alapok által tulajdonolt nagyvállalatok.

Az irányelv személyi hatálya alá tartozó nagyvállalatok esetében, amennyiben országonként (ahol jelenléttel rendelkezik) az effektív adókulcs nem éri el a 15 százalékot a globális minimumadó szempontjából releváns adónemek vonatkozásában, úgy a különbözetet első lépésben az anyavállalatok országai („income inclusion rule” alapján) lesznek kötelesek beszedni, amennyiben EU tagállamban adóilletőséggel bíró társaságok. Abban az esetben, ha az anyavállalatok nem EU-s cégek vagy nem alkalmazzák az imént említett szabályt, a cégcsoport bármely más EU-s entitásának országa („undertaxed payment rule” alapján) szerez jogot arra, hogy az irányelv tervezetben meghatározott formula alapján arányosan megfizesse a rá vonatkozó különbözeti adó összegét.

A fent említett 15 százalékos effektív adókulcs meghatározásakor a globális minimumadó szempontjából releváns adókat, azaz az adott ország helyileg készített beszámolójában az adóévre jövedelemadóként rögzített tételek összességét el kell osztani a csoporttag jövedelmével, ami alapvetően a helyi szintű számviteli eredménye a társaságnak. Az esetleges különbözeti adó összege csökkenthető a valós gazdasági jelenléthez kapcsolódóan és de minimis alapon is, bizonyos meghatározott feltételek teljesülése esetén.

Az EU-s irányelv tervezete a vállalatcsoport EU-s tagját kötelezi arra, hogy a különbözeti adóról bevallást nyújtson be, kivéve, ha a csoportnak egy olyan másik külföldi tagja már benyújtotta az erről szóló bevallást, amelynek országa az adott EU-s tagállammal rendelkezik információcseréről szóló hatályos megállapodással. Továbbá, országon belül a társaság kijelölhet egy másik entitást is, hogy részére az erről szóló bevallást benyújtsa. A bevallás benyújtási határideje 15 hónap a tárgyévet követően.

Kiemelnénk, hogy a releváns adónemek köre egyelőre nem tisztázott, de Magyarország esetében a várakozás az, hogy a társasági adó, a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék mindenképpen bele fognak tartozni (maga a GloBE különbözeti adó pedig nem).

Az Európai Bizottság tervei szerint a globális minimumadóra vonatkozó Európai Uniós irányelv, illetve a bevezetéshez kapcsolódó szabályok elfogadására 2022 végéig sor kerül. Ebből következően, a szabályok jelentős része már 2023-ban várhatóan hatályba lép, míg az első körben nem hatályosuló szabályok (undertaxed payment rule) 2024-ben kerülnek majd bevezetésre.

A fenti témával kapcsolatos kérdéseikkel, észrevételeikkel forduljanak bizalommal a PFK adószakértőihez:

Vadkerti Krisztián
Ügyvezető Igazgató, Adó Partner
vadkerti.krisztian@pkf.hu
Mobil: +36 70 316 9959

Székely Gábor
Adó menedzser
szekely.gabor@pkf.hu
Mobil: + 36 70 326 9606

Ha tetszett a cikk:


Ne felejtsen el feliratkozni hírlevelünkre: