Az Európai Unió új irányelv tervezete az úgynevezett „postafiók társaságok” korlátozására - PKF Hungary Hírek

Az Európai Unió új irányelv tervezete az úgynevezett „postafiók társaságok” korlátozására

Az Európai Bizottság 2021. december 22-én közzétett irányelv tervezete azt a célt szolgálja, hogy a káros adótervezési gyakorlatok eszközeként használt úgynevezett „postafiók társaságokat” kiszűrje. Ez alapján minden Európai Unióban adóügyi illetőséggel bíró társaság formától függetlenül egy, az irányelvben meghatározott feltételrendszer szerint kerül majd minősítésre 2024-től.

Abban az esetben, ha egy társaság jövedelmének jelentős része passzív befektetések hozamaiból keletkezik és működtetését külső szolgáltatók útján végzi, az irányelv rendelkezéseinek megfelelően kiegészítő adatszolgáltatási kötelezettség terheli és bizonyos feltételek nem teljesítése esetén az irányelvben meghatározott szankciók vonatkozhatnak rá.

A javasolt irányelv a tervek szerint 2022 első félévében kerül elfogadásra, amely az EU tagállamok szintjén 2023. június 30-ig ad majd lehetőséget annak a nemzeti jogszabályokba történő átültetésére. A tervezett hatályba lépés dátuma: 2024. január 1.

Az irányelv jelenlegi szövegezése három kategóriába sorolható feltételrendszert határoz meg és a szankcióit ezen kritériumok együttes fennállása esetén lépteti életbe:

  1. a társaságnak az előző két adóévében a bevételeinek legalább 75 százaléka passzív jövedelmekből (pl. kamat, jogdíj, osztalék), illetve pénzügyi eszközökből származó jövedelemből (pl. kripto valuta), biztosításból, banki és pénzügyi tevékenységből, valamint olyan ingatlan/ingó vagyonból keletkezik, amelynek könyv szerinti értéke meghaladja az 1 millió eurót. Ez a feltétel abban az esetben is teljesül, ha az 1 millió euro könyv szerinti értéket meghaladó értékű eszközei (részvények, ingatlan vagy ingó vagyon) legalább 75 százalékát teszik ki a mérlegében kimutatott összes eszközének;
  2. a társaság határon átnyúló tevékenységéből származó, irányelv szempontjából releváns jövedelmének legalább 60 százaléka / legalább 60 százaléka a releváns jövedelmének kifizetésre kerül határon átnyúlóan vagy az eszközei összes könyv szerinti értékének legalább 60 százalékát olyan ingatlan tulajdon vagy meghatározott ingó vagyon teszi ki, amely a társaság tagállamának területén kívül lelhető fel a megelőző két adóévben;
  3. a társaság előző két adóévében kiszervezésre kerültek a napi szintű működés és döntéshozatal szempontjából meghatározó funkciók külső szolgáltató(k) részére.

Kiemelendő továbbá, hogy a releváns kritériumoknak történő megfelelés az egyes társaságok szintjén vizsgálandó már az irányelv hatálybalépését megelőző két adóév vonatkozásában is.

Az irányelvben foglalt szankciók a kritériumok nem teljesülésének esetére a következőek: a társaság nem alkalmazhatja a kettős adóztatást elkerülő egyezmények kínálta előnyöket ügyletei vonatkozásában; bizonyos Európai Uniós adóügyi direktívákat sem alkalmazhat; az adóhatóság nem állít ki számára adóilletőség igazolást vagy csak korlátozó megjegyzéssel.

Az irányelv rendelkezései kiterjednek még további részletekre is, mint például a valós gazdasági tevékenység vizsgálatának folyamata, az adatszolgáltatás módja és tartalmi elemei, személyi mentességek (pl. tőzsdén jegyzett cégek), illetve a pénzbírságokra, kapcsolódó szankciókra az adatszolgáltatási felhívás elmulasztásáért, esetleges téves információk közléséért.

A fenti témával kapcsolatos kérdéseikkel, észrevételeikkel forduljanak bizalommal a PFK adószakértőihez:

Vadkerti Krisztián
Ügyvezető Igazgató, Adó Partner
vadkerti.krisztian@pkf.hu
Mobil: +36 70 316 9959

Székely Gábor
Adó menedzser
szekely.gabor@pkf.hu
Mobil: + 36 70 326 9606

Ha tetszett a cikk:


Ne felejtsen el feliratkozni hírlevelünkre: