Közelednek a jogvesztő határidők a behajtatatlanná vált 2016 előtti követelések áfa visszaigénylésére - PKF Hungary Hírek

Közelednek a jogvesztő határidők a behajtatatlanná vált 2016 előtti követelések áfa visszaigénylésére

Az Európai Unió Bírósága (EUB) a magyar vonatkozású, FGSZ Földgázszállító Zrt. ügyében hozott végzésében kimondta, hogy a behajthatatlan követeléshez kapcsolódó áfaalap-csökkentésre nyitva álló határidő nem igazodhat az eredeti áfafizetés bevallási időszakának elévüléséhez, hanem azt onnantól kell számítani, amikortól a követelés véglegesen behajthatatlanná vált. Így azon adóalanyok számára, akik az eredeti adómegállapítási időszak elévülése miatt már lemondtak a behajthatatlan követeléshez kapcsolódóan megfizetett áfáról, újból megnyílt a lehetőség, hogy az áfát visszaszerezzék. Érdemes azonban odafigyelni a jogvesztő határidőkre és egyéb részletszabályokra.

Az EUB döntése nyomán a magyar jogalkotó módosította az áfatörvényt, és beiktatott egy új, különös adó-visszatérítési eljárást, amelynek keretében a követelés végleges behajthatatlanná válásától számított egy éven belül, külön kérelemre visszaigényelhető a behajthatatlan követeléshez kapcsolódóan eredetileg megfizetett áfa akkor is, ha az érintett adómegállapítási időszak elévülése miatt azt önellenőrzéssel az adóbevallásban már nem lehet érvényesíteni. Azoknak az adóalanyoknak érdemes tehát kezdeményezni az áfa-visszatérítést, akiknél a behajthatatlan követelésként történő elszámolás alapjául szolgáló termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás után keletkező adó megállapításához való jog elévült, de a követelés véglegesen behajthatatlanná válása óta még nem telt el egy év. A sikeres áfa-visszaigényléshez lényegében a behajtatatlan követeléshez kapcsolódó utólagos adóalap-csökkentés áfatörvényben meghatározott feltételeit kell teljesíteni. Az eljárás időigénye fél év. Bár az új jogintézmény alapvetően csak a 2021. június 10-én vagy azt követően behajthatatlanná vált követelések esetében alkalmazható, az áfatörvény tartalmaz egy átmeneti rendelkezést is, miszerint ha az alapul szolgáló követelés 2020. június 10-e és 2021. június 10-e között vált véglegesen behajthatatlanná, 2021. december 7-i jogvesztő határidővel méglehetőség van a kérelem benyújtására.

Ha a behajthatatlanná válás 2020. június 10-e előtt következett be, akkor – közvetlenül az EUB döntésére való hivatkozással, az adózás rendjéről szóló törvény különös szabályai szerint – kérhető az áfa visszatérítése, hisz az EUB a szóban forgó ítéletében az adófizetési kötelezettséget előíró hazai jogszabály közösségi jogba ütközését állapította meg, és ennek folytán az adóalanynak visszatérítési igénye keletkezhetett. Ilyenkor a kérelem befogadhatóságához elegendő a bírósági ítélettel való érintettséget megállapítani, ugyanakkor a kérelem megalapozottsága körében az adóhatóság vizsgálhatja a behajtatatlan követeléshez kapcsolódó utólagos adóalap-csökkentés feltételeinek fennállását is. Sikeres kérelem esetén az adó megfizetésétől a visszatérítés benyújtásáig kamat is jár. A kérelmet 30 napon belül kell elbírálni. Az EUB döntésére alapított áfa-visszatérítés is jogvesztő határidőhöz kötött: ez pedig a bírósági döntés közzétételétől számított 180 nap. A 2016 előtti teljesítésű, 2020. június 10-e előtt véglegesen behajthatatlanná vált követelések esetében az FGSZ ügyben hozott végzésre hivatkozással előterjeszthető kérelem benyújtásának jogvesztő határideje 2021. december 11-e.

Természetesen azon követelések esetében, ahol az érintett eredeti áfabevallási időszak nem évült még el, az utólagos-adóalap-csökkentést az általános szabályok szerint lehet érvényesíteni. Az ehhez kapcsolódó átmeneti szabály viszont csak a 2015. december 31. napját követően teljesített ügyletek esetében teszi lehetővé az adóalap-csökkentés visszamenőleges érvényesítését. Azoknak az adóalanyok tehát, akik a 2015. év utolsó, még el nem évült bevallási időszakában teljesített ügyleteken alapuló behajthatatlan követelés áfáját szeretnék visszaigényelni, közvetlenül az FGSZ végzésre hivatkozással kell a kérelmet benyújtaniuk.

Felmerülő kérdéseivel forduljon bizalommal tanácsadóinkhoz.

Vadkerti Krisztián, partner
Pénzely Márta, adómenedzser
Ráskai Márton, senior adótanácsadó