Transzferár-nyilvántartás készítés a világjárvány ideje alatt - PKF Hungary Hírek

Transzferár-nyilvántartás készítés a világjárvány ideje alatt

A naptári év szerinti üzleti éves gazdálkodóknak – hacsak nem minősülnek mikro- vagy kisvállalkozásnak – a 2020-as, összevontan 50 millió Ft-ot meghaladó kapcsolt ügyleteik árképzésének szokásos piaci ár-jellegét külön nyilvántartással a május 31-ig esedékes tao-bevallásuk benyújtásig kell alátámasztaniuk. Aktuális bejegyzésünkben a transzferár-nyilvántartások néhány aktuális kérdését vesszük górcső alá.

Mit takar a transzferár-nyilvántartási kötelezettség

Ennek a kötelezettségnek a teljesítése magában foglalja a helyi transzferár dokumentáció megírását, ha szükséges, összehasonlító tanulmány (benchmark) elkészítését vagy annak frissítését, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a 2020-as üzleti évre vonatkozó csoportszintű nyilvántartást (master file) is be kell szerezni az elkészítésre kötelezett csoporttag saját előírásai szerinti elkészítési határidővel összhangban, de legkésőbb 2021. december 31. napjáig. Mivel a master file hiánya miatt a hazai adózó ugyanúgy büntethető, mintha a helyi dokumentuma hiányozna, végső esetben azzal is számolni kell, a master file-t (ha időben nem érkezik meg) a hazai társaságnak szükséges elkészítenie. Bárki állítja is elő a master file-t, a teljes koherencia érdekében annak a helyi dokumentummal való összhangjáról is szükséges gondoskodni.

A világjárvány hatása a transzferár-dokumentációra

Jogszabály-változás a transzferár-nyilvántartás készítésének részletszabályaiban nincs. Az adóhatóság részéről továbbra is hangsúlyos szempont az egyes üzleti évek közti folyamatosság biztosítása. Ezért eddig is külön magyarázatot igényelt a nyilvántartásban az, ha az egyes évek közt módosítás történt az ellátott feladatokban, vállalt kockázatokban, egyéb fontos szerződéses feltételekben (mint pl. az árképzés, az alkalmazott árrés vagy a kamat változtatása).

A világjárvány alapjaiban változtathatta meg a gazdálkodási feltételeket, így 2020-ra a folyamatosság épp a változások részletes taglalásával biztosítható.

Megnő a piaci körkép bemutatásának jelentősége

Célszerű részletezni, az adott piaci szegmens mennyiben érintett a világjárvánnyal, hogyan módosítja a piaci szereplők üzleti modelljeit és várakozásait, sőt, befolyásolja-e maguknak a kapcsolt ügyleteknek a kilátásait. Ez felértékeli a többi független piaci szereplő magatartását, a megfelelő összehasonlító piacra való földrajzi szűkítést, valamint a kormányzati intézkedések gazdálkodásra gyakorolt hatását. Kihatással lehet továbbá arra is, hogy az eddigi összehasonlító tanulmányok megszokott frissítése a 2019-es beszámolók adataival valóban megfelelő-e a kapcsolt ügyletek jövedelmezőségének elemzésére, vagy ha nem, úgy hogyan szerezhetők (és mikor) adatok, melyek már a pandémia következményeit is tükrözik.

Rendkívüli korrekciók

A világjárványhoz való alkalmazkodás kiválthatta rendkívüli intézkedések, ezáltal nem tervezett költségek felmerülését. Ezeket is indokolt részletesen bemutatni (esetleg az elért nyereségességet ezekkel a költségekkel korrigálva is meghatározni), alátámasztva, hogy ezek a költségek és döntések ott jelentkeztek, ahol ez a szerződéses kapcsolatokból eleve kellett, hogy következzen. Ugyanakkor – figyelemmel a 2021-es folyamatokra is – azt is meg kell fontolni, a 2020-as váratlan költségek újólag felmerülnek-e 2021-ben is, amikor már nem feltétlenül kezelhetjük ezeket ’rendkívülieknek’. A folyamatosság jegyében már most gondolni kell a pandémia utáni időszakra is, hisz egy mostani, a nyereségesség lefelé történő kiigazítása utóbb, ’békeidőben’ pozitív kiigazítást is kellene, hogy jelentsen.

A fenti példák nem teljeskörű felsorolások a megfontolásokra, rávilágítanak ugyanakkor arra, hogy a 2020. évre vonatkozó transzferár-nyilvántartás elkészítése az eddigieknél is nagyobb körültekintést igényel.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése felmerül, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Vadkerti Krisztián, ügyvezető
Pénzely Márta, adómenedzser

Ha tetszett a cikk:


Ne felejtsen el feliratkozni hírlevelünkre: