Gazdaságvédelmi intézkedések a koronavírus második második hullámában - PKF Hungary Hírek

Gazdaságvédelmi intézkedések a koronavírus második második hullámában

Jelen bejegyzésünk célja, hogy bemutassuk a koronavírus második hulláma kapcsán a múlt héten megjelent gazdaságvédelmi intézkedések legfőbb rendelkezéseit.

Bizonyos tevékenységek esetén adómentesség és bértámogatás

A rendelkezések eredményeképpen a(z)

 • éttermi, mozgó vendéglátás (TEÁOR 5610),
 • rendezvényi étkeztetés (TEÁOR 5621),
 • italszolgáltatás (TEÁOR 5630),
 • filmvetítés (TEÁOR 5914),
 • konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése (TEÁOR 8230),
 • sport és szabadidős képzés (TEÁOR 8551),
 • előadó-művészet (TEÁOR 9001),
 • előadó-művészetet kiegészítő (TEÁOR 9002),
 • művészeti létesítmények működtetése (TEÁOR 9004),
 • múzeumi tevékenység (TEÁOR 9102),
 • növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése (TEÁOR 9104),
 • sportlétesítmény működtetése (TEÁOR 9311),
 • sportegyesületi tevékenységet (TEÁOR 9312),
 • testedzési szolgáltatás (TEÁOR 9313),
 • egyéb sporttevékenység (TEÁOR 9319),
 • vidámparki, szórakoztatóparki (TEÁOR 9321),
 • fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR 9604) (feltételekkel), vagy
 • m.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős (TEÁOR 9329)

tevékenységet főtevékenységként végzők (azaz, akiknek a 2020. november 11-ét megelőző 6 hónapban bevételének legalább 30%-a e tevékenységből származott) az alábbi közterhek megfizetése kapcsán részesülnek kedvezményben 2020. november hónapra vonatkozóan.

Szociális hozzájárulási adó

Nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni a kifizetőnek a munkaviszonyban foglalkoztatott természetes személyek után.

Szakképzési hozzájárulás

A hozzájárulás fizetésére kötelezettnek nincs szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettsége.

Rehabilitációs hozzájárulás

A fenti tevékenységet végző rehabilitációs hozzájárulás fizetésre kötelezett kifizető egy hónapra arányosan mentesül a fizetési kötelezettség alól, és 2020. vonatkozásában további előleget nem fizet.

Kisvállalati adó

Ha a fent megjelölt tevékenységet kiva adóalany végzi, az adókötelezettség megállapításánál nem kell adóalapnak tekinteni a személyi jellegű kifizetések összegét.

A kedvezmények igénybevételének feltétele, hogy a kifizető a 2020. november 11-én fennálló munkaszerződés szerinti munkabér fizetési kötelezettségének eleget tesz, és november hónapban a munkaszerződéseket felmondással nem szűnteti meg azzal, hogy a mentesség nélkül a munkavállalót a veszélyhelyzetre tekintettel elbocsátotta volna, továbbá a mentesség igényét bejelenti az adóhatósághoz.

A fenti tevékenységet végző foglalkoztatók továbbá a munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére 50%-ának megfelelő összegű támogatásra is jogosultak november hónap vonatkozásában, amennyiben november utolsó napján a munkavállaló munkaviszonya fennáll és a munkaadó a munkavállaló részére a munkabért megfizeti.

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó nyújtja be a székhelye, telephelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz, melyről nyolc munkanapon belül születik döntés és az támogatási összeg utólag kerül folyósításra a munkaadó részére

Szálláshely-szolgáltatók részére a kieső bevétel egy részének megtérítése

A tényleges főtevékenységként a

 • szállodai szolgáltatás (TEÁOR 5510),
 • üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR 5520),
 • kempingszolgáltatás (TEÁOR 5530), vagy
 • egyéb szálláshely szolgáltatás (TEÁOR 5590)

tevékenységet végzők részére a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba regisztrált szálláshelyek esetében az állam megtéríti a szálláshely-szolgáltató részére a 2020. november 8. napjáig regisztrált legfeljebb a 2020. december 11-ig tartó időszakra vonatkozó foglalások után számított nettó bevétel 80%-át.

A megtérítés feltétele, hogy a szálláshely-szolgáltatók a 2020. november 8-án foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát novemberben megtartják és munkabért fizetnek részükre.

Enyhébb feltételek a távmunka alkalmazására vonatkozóan

A távmunka kapcsán a veszélyhelyzetre vonatkozóan a 2020. november 12-én hatályba lépő kormányrendelet az alábbi könnyítéseket tartalmazza:

 • a veszélyhelyzet ideje alatt a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény távmunkára vonatkozó eltérő rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ugyanakkor a munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, és a munkavállaló a munkavégzés helyét ezen munkakörülmények teljesülésére figyelemmel választja meg;
 • a munkáltató és munkavállaló a munka törvénykönyvének távmunkára vonatkozó szabályaitól megállapodásban eltérhetnek;
 • a veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható tételnek minősül a távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből legfeljebb havonta 16.100 forint (illetve annak időarányos része, ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot), ha a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek cím 24. pont c) és d) alpontja szerinti más költséget nem számol el.

Kedvezményes 5 százalékos áfa kulcs az elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra

2020. november 14-től a vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedés hatályának időtartama alatt az áfa mértéke az adó alapjának 5 százaléka azon elvitelre vagy házhoz szállítással értékesített étel- és italforgalomra, melyek az étkezőhelyi vendéglátás keretében történő értékesítés esetén 5%-os áfa kulcs alá tartoznának. A kedvezményes adómérték alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, ha a termékértékesítőnél a kedvezményes adókulcs alá eső szolgáltatás nyújtásának feltételei 2020. november 11-ét megelőzően fennálltak, illetve a védelmi intézkedés hiányában fennállnának. A kedvezményes adómérték nem alkalmazható az ügylettel összefüggő szállítással kapcsolatos díjra.

AMENNYIBEN BÁRMILYEN KÉRDÉSÜK FELMERÜL A FENTIEKKEL KAPCSOLATBAN, KÉRJÜK, FORDULJANAK HOZZÁNK BIZALOMMAL.

Vadkerti Krisztián

dr. Molnár Krisztina

Ha tetszett a cikk:


Ne felejtsen el feliratkozni hírlevelünkre: