A túlórák tervezéséről - PKF Hungary Hírek

A túlórák tervezéséről

Korábban a szabadságok tervezésének fontosságára hívtuk fel a figyelmet, jelen írásunk szintén a tervezésre fókuszál, csak most a túlórák tervezésére.

A Munka Törvénykönyve 2019. január 1-jei hatályú módosítása nagy mértékben érintette a túlórák, azaz a rendkívüli munkaidő szabályrendszerét.

Alapesetben az évente elrendelhető rendkívüli munkaidő maximális mértéke teljes napi munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetében 250 óra. Ezt arányosan kell alkalmazni, ha a munkaviszony év közben kezdődött, határozott időre, vagy részmunkaidőre jött létre.

Ezt a mértéket két esetben lehet megemelni:

  • kollektív szerződés legfeljebb 300 órára emelheti
  • a felek írásbeli megállapodása alapján (a 250 órán felül) további 150 óra rendelhető el, ezeket önként vállalt túlóraként is szokás említeni.

Amennyiben a munkáltatónál a kollektív szerződés is rendelkezik az éves túlóra mértékének 300 órára emeléséről, akkor a munkavállalóval már csak legfeljebb további 100 óráról lehet megállapodni a 150 óra helyett.

Önként vállalt túlóra esetén az írásbeli megállapodás alapja a felek önkéntessége, illetve akarategyezősége. A munkavállaló nem kényszeríthető ezen megállapodás megkötésére. Ezen önkéntes vállalt órákat is egyoldalúan rendelheti el a munkáltató, a munkavállaló beleegyezése nélkül.

A megállapodás megkötése nem kötelezi a munkáltatót a rendkívüli munkaidő elrendelésére, csak lehetőséget biztosít számára. Azaz elképzelhető, hogy a munkáltató az adott évben nem használja fel a megállapodás szerinti órákat teljes egészében, vagy esetleg egyáltalán nem. Ezért a munkavállalót kártalanítás nem illeti meg.

A megállapodás az év folyamán bármikor megköthető adott évre vonatkozóan, felmondani a munkavállaló jogosult az adott naptári év végére. Ez a felmondás a munkáltató részéről nem szankcionálható, nem szolgálhat felmondás vagy hátrányos jogkövetkezmény alapjául.

Az önként vállalt túlóra a munkáltató részéről nyilvántartási kötelezettségekkel jár:

  • a megkötött megállapodásokat nyilván kell tartania
  • a munkaidő-nyilvántartásban elkülönítetten kell nyilvántartania az önként vállalt órákat.

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen kérdése felmerül, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

Hajnal Péter
Kisné Szabó Anna