Nyári jogszabály-módosítások - PKF Hungary Hírek

Nyári jogszabály-módosítások

Előző bejegyzéseinkben hírt adtunk a nyár folyamán történt – veszélyhelyzet megszűnését követő – jogszabály-módosításokról. Aktuális bejegyzésünkben a további nyári jogszabály-módosításokra helyezzük a hangsúlyt. Az első részben a 2020. július 14-én elfogadott adócsomag releváns rendelkezéseire koncentrálunk, a második részben pedig az Illetéktörvény szabályainak változásait ismertetjük.

EKAER

Az uniós jognak való megfelelés érdekében módosításra kerülnek az EKAER szabályai. A legfontosabb változás, hogy 2021. január 1-jétől már csak a megadott érték vagy tömeghatárt meghaladó kockázatos termékek tekintetében lesz bejelentési kötelezettség. A törvény meghatározza a termékegység fogalmát, melyhez kapcsolódóan a mulasztási bírság kiszabására vonatkozó szabályok is pontosításra kerülnek. A további részletszabályokat illetően az EKAER rendelet módosításának közzétételét követően külön hírlevélben adunk tájékoztatást.

Kedvezményes áfa kulcs rozsdaövezeti lakásfejlesztések esetén

Külön jogszabályban meghatározott feltételek szerint a Kormány – rendelettel – rozsdaövezeti akcióterületeket jelölhet ki. A rozsdaövezetben, többlakásos lakóingatlanban kialakított, 150 négyzetmétert meg nem haladó hasznos alapterületű, újépítésű lakások esetén az alkalmazandó áfa kulcs 5%. A kedvezményes áfa kulcsot azokra az ügyletekre lehet alkalmazni, amelyeknél az adófizetési kötelezettség megállapításának időpontja 2020. július 21-e utánra esik.

Online pénztárgépek

Az online pénztárgép üzemeltetésére kötelezett kereskedők 2021. január 1-jétől elektronikus fizetési lehetőséget kötelesek biztosítani vevőik részére.

Kisadó vállalkozások tételes adója (KATA)

2021 január 1-jétől a magánszemély csak egyetlen jogviszonyával összefüggésben jelenthető be kisadózóként, az elsőként bejelentett jogviszonyon túl a további jogviszonyok tekintetében a bejelentkezéseket az adóhatóság törli.

Ha a kisadózó kapcsolt féltől szerez bevételt, azt 40%-os adó terheli. Ezen túl – néhány kivételtől eltekintve – szintén 40%-os adó terheli azt a bevételt, amelyet a kisadózó nem kapcsolt féltől szerez, de egy partnertől származik és éves szinten göngyölítve meghaladja a 3 millió Ft-ot. Az adót a kifizető fizeti, kivéve, ha külföldi kapcsolt fél juttatja a bevételt (ebben az esetben a kisadózó a fizetésre kötelezett). A 12 millió forintos bevételi értékhatárba azonban nem számítanak bele azok a bevételek, amelyeket a 40%-os adó terhelt, ugyanakkor a 40%-os adó megfizetése nem mentesít a tételes adó alól.

Szigorodnak továbbá az adminisztrációs terhek is. A kisadózó írásban lesz köteles tájékoztatni a vele szerződő kifizetőt, hogy kisadózó vállalkozónak minősül (a folyamatban lévő szerződések tekintetében a kötelezettség teljesítésének határideje 2021. január 15.), továbbá az e jogviszonyát érintő változásokról is. A kifizető pedig tárgyévet követő év január 31-ig tájékoztatja a kisadózót a 40%-os mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegről.

Illeték

A családon belüli ingyenes vagyonmozgások szélesítése érdekében 2020. július 8-től módosításra került az Illetéktörvény, melynek eredményeképpen ingyenessé vált a testvérek közötti ajándékozás és öröklés. A módosító jogszabály értelmében testvérnek minősül az a személy, akinek legalább egyik szülője (örökbefogadója) azonos az örökhagyó (megajándékozó) szülőjével (örökbefogadójával). Az ilyen jellegű vagyonszerzést bejelentési kötelezettség sem terheli.

Ha tetszett a cikk:


Ne felejtsen el feliratkozni hírlevelünkre: