Fizetési könnyítés szabályai - PKF Hungary Hírek

Fizetési könnyítés szabályai

A koronavírus megjelenése nem várt pénzügyi nehézségek elé állítja a gazdálkodókat. A 2020. március 18-án bejelentett kormányzati gyorsintézkedésekről egy későbbi hírlevélben számolunk be, amint megjelennek a részletszabályokat tartalmazó kormányrendeletek. Jelen hírlevelünk célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kormányzati intézkedések mellett további lehetőség is adódik a pénzügyi nehézségek enyhítésére, az adózás rendjéről szóló törvényben biztosított fizetési kedvezmény iránti kérelem benyújtásával.

Az adóhatóság a 2020. március 20-án megjelent tájékoztatója szerint ezen kérelmek elbírálása során figyelembe veszi a koronavírus járvány okozta gazdasági nehézségeket.

Az általános szabályok szerint az adózó kérelmére az adóhatóságnál nyilvántartott adókra (néhány kivétellel) fizetési halasztás vagy részletfizetés engedélyezhető, abban az esetben, ha

  • a kérelmezőnek fizetési nehézsége áll fenn, amely miatt a tartozások egyösszegű megfizetésére nem képes és
  • a fizetési nehézség átmeneti jellegű (azaz az adó későbbi megfizetése valószínűsíthető) továbbá
  • a fizetési nehézség a kérelmezőnek nem róható fel, vagy annak elkerülése érdekében úgy járt el ahogy az adott helyzetben tőle elvárható.

Az adóhatóság tájékoztatója alapján a koronavírus-járvány által okozott fizetési nehézség az adózónak fel nem róható objektív körülmény. Ennek figyelembevételével a NAV a fizetési halasztást, részletfizetést vagy ezek kombinációját (akár halasztást követően részletfizetést) kérelemre, pótlékmentesen is engedélyezheti. Továbbá amennyiben az adózók a koronavírus-járvány okozta nehézségeik miatt nem tudnak eleget tenni a már folyamatban lévő fizetési könnyítésük teljesítésének, akkor ezen indokkal kérhetik a tartozás újabb átütemezését.

Amennyiben a fizetési halasztás, részletfizetés iránti kérelmet megbízható adózó nyújtja be, és a nettó módon számított adótartozás az elbírálás időpontjában nem haladja meg a 1.500.000 Ft-ot, az adóhatóság évente egy alkalommal, legfeljebb 12 hónapra a fenti általános feltételek vizsgálata nélkül, automatikusan engedélyezi a pótlékmentes fizetési könnyítést (a továbbiakban: automatikus fizetési könnyítés). Ebben az esetben a kérelem elbíráslására is gyorsabban kerül sor, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül.

Amennyiben a megbízható adózó nem felel meg az automatikus fizetési könnyítés feltételeinek, kérelme elbírálása az általános szabályok szerint történik, de a megbízható adózók esetén ebben az esetben is lehetőség van sürgősségi kérelem előterjesztésére, melynek ügyintézési határideje 15 nap.

Habár az adótartozás mérséklése csak természetes személyek esetén lehetséges, a bírság-és pótléktartozás mérséklése jogi személy vagy egyéb szervezet esetében is engedélyezhető, amennyiben a tartozás megfizetése a gazdálkodási tevékenységet ellehetetlenítené.

A fizetési kedvezmény iránti kérelem elbírálása során az adóhatóság a kérelemben foglalt, továbbá a hivatalból rendelkezésére álló adatokat mérlegeli, és felhívhatja az adózót nyilatkozattételre, illetve a kérelemben foglaltak alátámasztására.

A kérelmet a területileg illetékes NAV igazgatóság felé kell benyújtani, az automatikus fizetési könnyítés iránti kérelem kizárólag elektronikus úton terjeszthető elő. A kérelem elbírálásának illetéke 10.000 Ft.


A dokumentum letölthető PDF formátumban az alábbi linkre kattintva: Fizetési könnyítés szabályai