Munkahelyteremtő bértámogatás, szociális hozzájárulási adó változások - PKF Hungary Hírek

Munkahelyteremtő bértámogatás, szociális hozzájárulási adó változások

Korábbi hírleveleinkben igyekeztünk teljeskörű tájékoztatást adni a kormányzati intézkedések által megnyíló lehetőségekről, könnyítésekről, melyek a pénzügyi nehézségek enyhítésére vonatkoztak. Mivel ezt a továbbiakban is fontosnak tartjuk, jelen hírlevelünkben szeretnénk Önöket tájékoztatni a 2020.05.23- án kiadott, 225/2020. Korm.rendelet által módosított 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet újabb könnyítéseiről, továbbá ismertetünk egy aktuálisan megnyíló támogatási programot is.

Szociális hozzájárulási adót érintőváltozások

140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 3. § (4) alpontja alapján a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összegek 2020.12.31-ig mentesülnek a szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség alól, a korábban meghatározott 2020.06.30. helyett.

2020.07.01-jén lép hatályba a 140/2020. (IV. 21.) kormányrendelet 21-24 §-a, amely a korábban előre jelzett szociális hozzájárulási adó csökkentést véglegesíti. Az adó mértéke 2020.07.01-jétől 15,5% lesz.

Munkahelyteremtő bérköltség támogatás

A koronavírus gazdasági hatásait enyhítő intézkedések keretében a kormány elindítja a munkahelyteremtő bérköltség támogatást.

A program keretében vissza nem térítendő támogatást kaphatnak azok a munkáltatók, akik állami foglalkoztatási szervnél programrésztvevő, nyilvántartott álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében.

A támogatás részletei

A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet. Ennek fejében további fix 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettséget írnak elő.

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és szociális hozzájárulási adó 100%- a, de legfeljebb havi 200 ezer Ft összeg.

A támogatás a 1,5 %-os munkaerőpiaci járulékra nem igényelhető, így ez mindenképp a foglalkoztató bérterheként mutatkozik.

Fentiek alapján a programban résztvevő foglalkoztatottnak minimum 9 havi biztosítotti időt kell garantálni a támogatás igénybevételéhez.

A támogatás összegére vonatkozó kalkulációk

Minimálbéres foglalkoztatás esetén felmerülő költségek és igényelhető támogatás:

Bruttó minimálbér: 161.000 Ft

Szociális hozzájárulási adó: 17,5% mértékben összege 28.175 Ft, 2020.07.01-jét követően 15,5% mértékben 24.955 Ft

Szakképzési hozzájárulás: 1,5% mértékben 2.415 Ft

Támogatásként igényelhető összeg: (161.000+28.175+2.415-2.415)=189.175 Ft 06.30-ig (161.000+24.955+2.415-2.415)=185.955 Ft 07.01-jéig

Teljes munkáltatói bérköltség: 2.415 Ft

A támogatás maximális, 200.000 Ft-is összegét 06.30-ig a 170.213 Ft-os bruttó bér, 07.01-jét követően pedig 173.160 Ft esetén éri el a munkáltató.

Ennél magasabb, pl. 300.000 Ft-os bér esetén a kalkuláció a következők szerint alakul:

Bruttó bér: 300.000 Ft

Szociális hozzájárulási adó:

17,5 % mértékben összege 52.500 Ft, 2020.07.01-jét követően 15,5% mértékben 46.500 Ft

Szakképzési hozzájárulás: 1,5% mértékben 5.198 Ft

Támogatásként igényelhető összeg: teljes időszakban 200.000 Ft

Teljes munkáltatói bérköltség: (300.000+52.500+5.198)-200.000= 157.698 Ft, 2020.07.01-jét követően (300.000+46.500+5.198)-200.000=151.698 Ft

A támogatás igénybe vehető olyan személyekre is, akikre tekintettel szociális hozzájárulási adó kedvezményt vehet igénybe a munkáltató. A támogatás azonban csak a ténylegesen megfizetett adóra igényelhető. Így a fenti kalkulációkon kívül, szociális hozzájárulási adó kedvezmény igénybevétele mellett magasabb bruttó bérek is kifizethetők a támogatási keretösszegből. Az adókedvezmények továbbá a támogatás megszűnése után is érvényben maradnak.

Az igénylés feltételei

 • Nyilvántartott álláskereső foglalkoztatása
 • Amennyiben ismert a foglalkoztatni kívánt regisztrált álláskereső személye, akkor a kérelemben fel kell tüntetni az adatait és nem kell Munkaerőigény bejelentő lapot benyújtani, amennyiben még nem ismert az álláskereső személye, abban az esetben a kérelem beadásával egyidejűleg munkaerőigényt is be kell jelenteni
 • Az álláskereső foglalkoztatásának a veszélyhelyzet ideje alatti létszámváltozásokkal korrigált átlagos statisztikai létszámhoz viszonyítva a munkavállalói létszám nettó növekedését kell eredményeznie (a létszám meghatározáshoz Útmutatót biztosít a támogató szerv)
 • A munkáltatónak vállalnia kell, hogy ezen idő alatt megtartja az állományi létszámot, vagyis a 6+3 hónap alatt csak a meghatározott „preferált” megszüntetési módokkal szüntethető meg a támogatott vagy a vele egy munkakörben dolgozó munkavállalók jogviszonya (közös megegyezést és munkáltatói felmondást nem alkalmazhat)
 • Állományi változások követése céljából személyi nyilvántartás vezetése, egyéb adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése
 • A támogatásra de minimis támogatásként nyújtható, így az erre vonatkozó külön szabályokat figyelembe kell venni
  • A mezőgazdasági, halászati, teherfuvarozási és export tevékenység nem támogatott
  • Figyelemmel kell lenni, az elmúlt időszakban igénybe vett, de minimis támogatások összeg határaira
 • Az igénylőnek nem lehet köztartozása, adótartozása (ha időközben lesz, visszatartják tőle a támogatási összeget), rendezett munkaügyi kapcsolatokkal kell rendelkeznie, és nem folyhat ellene csődeljárás, felszámolás, végelszámolás

A támogatás 2020. május 18-tól az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelemmel a Hirdetmény visszavonásáig igényelhető.

A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt nyilvántartott álláskereső személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtani. Ha nincs szükség hiánypótlásra, a hivatalok a kérvényeket 8 napon belül bírálják el.

Pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a hivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok, kötelezettségek, elszámolási szabályok. A foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni.


A dokumentum letölthető PDF formátumban az alábbi linkre kattintva: Munkahelyteremtő bértámogatás, szociális hozzájárulási adó változások