SZJA 2020. május 20-a után - PKF Hungary Hírek

SZJA 2020. május 20-a után

A koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében bevezetett könnyítések meghatározott adónemek esetében a határidők módosítását szabályozták adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kötelezettség tekintetében. A könnyítések nem érintették a személyi jövedelemadót, így a törvényben foglalt bevallási és fizetési határidő változatlanul 2020. május 20-a volt.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a magánszemélyek részére az idei évben is készített szja-bevallási tervezetet, melyet a munkáltatók, kifizetők által benyújtott adatszolgáltatások és a rendelkezésére álló adatok alapján állított össze.

A magánszemélyeknek 2020. május 20-ig kellett elfogadniuk módosítás nélkül, vagy akár módosítást követően tervezetüket.

Az ügyfélkapu-regisztrációval rendelkező személyek a NAV SZJA aloldalán tudták megtekinteni, kiegészíteni, módosítani, elfogadni tervezetüket. Az ügyfélkapu- regisztrációval nem rendelkező személyek pedig postai kézbesítést kérhettek, a tervezetüket 19SZJA bevallás kitöltésével és benyújtásával módosíthatták.

Akik nem fogadták el a tervezetüket és nem küldtek be 19SZJA bevallást sem, azoknak 2020. május 20-a után az adóbevallási tervezetük végleges bevallássá vált (kivéve, ha őstermelők, áfa fizetésre kötelezett magánszemélyek, vagy az szja hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók), akkor is, ha az azt nem tekintették meg, nem egészítették ki, nem módosították, illetve nem fogadták el.

Az elektronikus hozzáféréssel rendelkező magánszemélyek a NAV SZJA oldalán tekinthetik meg véglegessé vált bevallásukat. Elektronikus hozzáférés hiányában a magánszemélyek már csak a NAV ügyfélszolgálati irodáiban, személyesen kérhetik a már elfogadott adóbevallásuk papíralapú kiadását.

Szükség esetén a bevallások, amelyek tervezetből váltak bevallássá, vagy akár önállóan kerültek benyújtásra a 19SZJA jelű nyomtatvány benyújtásával helyesbíthetőek, önellenőrizhetőek.

A személyi jövedelemadó megfizetésének határideje is 2020. május 20-a volt.

A pótlékmentes részletfizetés lehetőségét választó adózóknak is ezen időpontig kellett első részletüket megfizetniük.

A legfeljebb 6 havi részletfizetést választó adózókra vonatkozó további részletfizetési határidők 2020. június 22., július 20., augusztus 24., szeptember 21., és október 20. lesznek.

Fizetési késedelem esetén az adózók a kedvezményt elveszítik, és a tartozást egy összegben ki kell fizetniük. Ekkor a NAV a tartozás fennmaradt részére 2020. május 20- ától késedelmi pótlékot számít fel.

Amennyiben az adózónak a levont (befizetett) adóelőlegből visszatérítés járt, azt a hibátlan adóbevallás beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkorábban március 1-jétől fizette vissza a NAV a megadott postacímre vagy számlaszámra.


A dokumentum letölthető PDF formátumban az alábbi linkre kattintva: SZJA 2020. május 20-a után