Újabb, áfa szabályokat érintő rendeletet hozott a Kormány a veszélyhelyzetben - PKF Hungary Hírek

Újabb, áfa szabályokat érintő rendeletet hozott a Kormány a veszélyhelyzetben

A kormány a veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli jogrendben hozta meg a 613/2021. (XI. 8.) Korm. rendeletet, amely elhalasztja az áfabevallás tervezet bevezetését, több ágazatban fenntartja a fordított adózást, ezen kívül áfamentességet biztosít a Covid-19 világjárvány elleni védekezést szolgáló eszközök uniós szerv általi importjához és az ilyen szervek részére történő értékesítéséhez, saját célú felhasználás esetén. Az alábbi bejegyzésünkben ezeket a szabályokat foglaljuk össze.

Az adózók legszélesebb körét az a rendelkezés érinti, amely felfüggeszti az áfabevallás-tervezetekre vonatkozó jelenlegi szabályokat. A Pénzügyminisztérium honlapján megjelent közlemény szerint ennek egyrészt az az oka, hogy a Kormány ily módon is segíteni kívánja a piaci szereplők zökkenőmentes átállását az e-áfabevallásra, másrészt a NAV az eredetileg tervezetthez képest jóval komplexebb szolgáltatásokat kíván beépíteni a rendszerbe, amelyek a vállalkozások ügyviteli folyamatait is képesek támogatni.

2022. június 30-át követően megszűnt volna a fordított adózás az üvegházhatású gáz kibocsátására jogosító forgalomképes vagyoni értékű jog átruházása esetében, az áfatörvény 6/A. számú mellékletben felsorolt gabonafélék és olajos magok értékesítése esetében, valamint az áfatörvény 6/B. számú mellékletben felsorolt acélipari termékek értékesítése esetén. A Kormányrendelet értelmében az említett ügyletekre 2022. június 30-a után is fennmarad a fordított adózás. Ezzel az intézkedéssel a kormány segíteni kívánja a tisztességes piaci szereplőket az adókijátszásnak jobban kitett szektorokban.

A rendelet import áfamentességet biztosít az Európai Bizottságnak és az uniós jog által létrehozott szerveknek, ha a Covid-19 világjárvány elleni védekezéshez szükséges terméket importálnak, feltéve, hogy a terméket saját feladataik ellátása során használják fel és nem értékesítik tovább ellenérték fejében.

Az adómentesség tehát alapvetően az uniós szervek járvány alatti zavartalan működéséhez szükséges „ellátmányára” (a járvány elleni védekezést szolgáló eszközök, oltóanyag stb.) vonatkozik. Ugyancsak mentes az áfa alól a fenti céloknak megfelelő termék értékesítése a Bizottság vagy az uniós szervek részére, feltéve itt is, hogy a szerv a terméket a feladatainak ellátása során, a járvány elleni védekezéshez maga használja fel. A termékértékesítések esetén a közvetlen és közvetett áfamentességet egyaránt biztosítja a rendelet, a diplomáciai célú értékesítés szabályai szerint. Közvetlen mentesség illeti meg az értékesítőt, ha a terméket a teljesítést követő 90 napon belül igazoltan kiszállítják belföldről és ez alatt a terméket rendeltetésszerűn nem használják egyéb módon nem hasznosítják (ide nem értve a kipróbálást és a próbagyártást), továbbá az uniós szerv legkésőbb a teljesítésig az eladó rendelkezésére bocsátja a fogadó állam által kiállított mentességi igazolást. Ez esetben áfamentes számla bocsátható ki az értékesítésről.

A közvetett mentességet az adóhatósághoz benyújtandó áfa-visszatérítési kérelemmel lehet érvényesíteni, amelynek kötelező melléklete az említett mentességi igazolás eredeti példánya. A közvetett mentesség minden olyan esetben alkalmazható, amikor a termék nem hagyja el a teljesítéstől számított 90 napon belül Magyarország területét vagy a mentességi igazolás nem érkezik meg a teljesítésig. A rendelet azt is előírja, hogy a járványügyi védekezéshez szükséges termékeket beszerző uniós szerv köteles tájékoztatni az adóhatóságot, ha az adómentességre vonatkozó feltételek a továbbiakban nem állnak fenn.

Felmerülő kérdéseivel forduljon bizalommal tanácsadóinkhoz.

Vadkerti Krisztián, partner
Pénzely Márta, adómenedzser
Ráskai Márton, szenior adótanácsadó
Schirling Anett, adótanácsadó

Ha tetszett a cikk:


Ne felejtsen el feliratkozni hírlevelünkre: